Kwaliteitskringen

Kwaliteitskringen

Noloc staat voor het professioneel bevorderen, ontwikkelen en in stand houden van het vakgebied 'mens en loopbaan'. Als loopbaanprofessional en jobcoach ben je primair zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk. De beroepsvereniging speelt daarin een initiërende en ondersteunende rol. Kwaliteitskringen zijn daarvoor een gewaardeerd onderdeel binnen Noloc.

In de kwaliteitskring kan je:

  • reflecteren op je eigen handelen en
  • de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de markt volgen.

Het doel is in een informele sfeer gezamenlijk te werken aan ieders professionaliteit. Anders dan de regiobijeenkomsten bestaat de kwaliteitskring uit een vaste groep deelnemers waarvan een zeer actieve bijdrage (principe van halen-én-brengen) en regelmatige aanwezigheid wordt verwacht. De agenda van de kwaliteitskring wordt jaarlijks door de deelnemers zelf bepaald.

Inhoud en werkwijze
De bijeenkomsten zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijvoorbeeld over vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en stromingen, attitude van de loopbaanprofessional en jobcoach, methodisch handelen, visieontwikkeling, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De vorm van uitwisseling is vrij. Deze kan variëren van workshops door deelnemers, casuïstiek en intervisie tot tips over opleidingen en symposia, boekbesprekingen of methodiek-ontwikkeling.

Kwaliteitskringen vind je in je eigen regio dicht bij huis. Er zijn al verschillende jobcoaches aangesloten bij kwaliteitskringen, maar we willen jou ook graag verwelkomen!