Kwalitatief onderzoek naar loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen

In relatie tot het ontwikkelen van werknemers krijgen korte termijn behoeften van organisaties aanzienlijk meer prioriteit dan wat nodig is voor de toekomst. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van prof. dr. M. Kuijpers en dr. A. Draaisma, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag hoe ‘leven lang ontwikkelen’ binnen organisaties wordt vormgegeven en kan worden versterkt. Lees meer:

Minder aandacht voor ontwikkelen van persoonlijke drijfveren
In onze moderne samenleving wordt een beroep gedaan op mensen om zich een leven lang te ontwikkelen. Ontwikkeling wordt gestuurd door persoonlijke doelen en doelen in de omgeving. Uit de studie van Kuijpers en Draaisma, waarin beide op zoek zijn gegaan naar perspectieven op een leven lang ontwikkelen, blijkt dat er meer aandacht is voor leren van kennis en vaardigheden, dan voor ontwikkelen op basis van persoonlijke mogelijkheden en drijfveren. “Er is zeker aandacht voor het leren van medewerkers. Zowel het economisch als het zingevingsperspectief krijgen aandacht, maar deze worden nog weinig met elkaar verbonden”, aldus Draaisma.

Associatie ‘loopbaanontwikkeling’ nog steeds ouderwets te noemen
Loopbaanontwikkeling blijkt nog steeds geassocieerd te worden met een mobiliteitsbehoefte en het doorgroeien naar een andere functie, of ander werk. De resultaten uit het zojuist verschenen onderzoeksrapport ‘Loopbaangericht leven lang ontwikkelen’ laten zien dat loopbaanontwikkeling nog lang niet wordt gezien als ‘zelfregie in de persoonlijk gewenste ontwikkeling, die aansluit bij de doelen in de organisatie en samenleving voor nu en in de toekomst’. Tevens blijkt er weinig aandacht voor het ‘leven lang’ aspect van ontwikkelen van Nederlandse werknemers. Die kant zou het onderhand wel op moeten gaan, aldus Kuijpers: “Structurele, toekomstgerichte, visie gedreven en loopbaangerichte ontwikkeling vormgeven blijkt nog een uitdaging voor beleid en praktijk van Nederlandse werkgevers.”

Over het onderzoek
Vanuit de behoefte naar antwoord op de vraag ‘Hoe wordt ‘leven lang ontwikkelen’ in organisaties vormgegeven in visie, borging en uitvoering, en hoe kan dit worden versterkt?’ zijn 34 interviews gehouden met respondenten uit 12 verschillende arbeids- en onderwijsorganisaties, in de techniek- en zorgsector. Judith Semeijn (hoogleraar Duurzaam HRM) en Beate van de Heijden (hoogleraar Strategisch Personeelsmanagement) hebben in de aanloop van het onderzoek ondersteuning verricht. De initiële definitie van een leven lang ontwikkelen is met hun mede­werking tot stand gekomen. De sponsoren van de bijzondere leerstoel ‘Leeromgeving en -loopbanen’ hebben het onderzoek financieel mogelijk gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden op korte termijn ingezet om passende trainingen op het gebied van een ‘leven lang ontwikkelen’ voor de zakelijke markt te kunnen aanbieden.

Over Marinka Kuijpers
Marinka, directeur en oprichten van Loopbaangroep, is sinds 1 april 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO’ aan de Open Universiteit. Zij werkt vanaf maart 2007 als lector ‘Pedagogiek van de beroepsvorming’ aan de Haagse Hogeschool. Al vanaf 2003 doet zij onderzoek naar loopbaan­ontwikkeling en -begeleiding van leerlingen in het vmbo, mbo en hbo. Zij is auteur van de boeken ‘Waardevol werk’ en ‘Breng beweging in je loopbaan’. Na een loopbaan als verpleegkundige, docent, ontwikkelingswerker en student is zij in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties bij werknemers aan de Universiteit Twente. Van 2004 tot 2007 heeft zij als senior onderzoeker/adviseur gewerkt bij het Expertise Centrum van Cinop. Zij is in 2008 onderscheiden met ‘de Johan van der Sanden erepenning’ door de Stichting Platforms Vmbo voor haar verdiensten voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Over Aniek Draaisma
Sinds 2013 houdt Aniek zich bezig met de implementatie van loopbaangericht onderwijs. In 2018 promoveerde zij op dit onderwerp en sindsdien werkt zij met verschillende scholen en landelijke partijen aan de vormgeving en uitvoering van implementatie- en verbeterprocessen op dit gebied. Daarnaast houdt zij zich bezig met onderzoek naar en handvatten voor de loopbaanontwikkeling van werknemers, zowel binnen als buiten het onderwijs. Dit doet zij sinds 2016 op zelfstandige basis is als onderzoeker en adviseur op het gebied van onderwijs en loopbaanontwikkeling. Daarnaast werkt zij bij Wageningen University & Research, momenteel aan een project voor teamgericht HRM in het primair onderwijs waarbij de ontwikkeling van kwaliteiten en expertises van leraren het uitgangspunt is.