Kort verslag Bestuurlijk Overleg UWV/OVAL/Noloc

Op 19 juni vond het bestuurlijk overleg plaats tussen de directie van het UWV enerzijds en OVAL en Noloc anderzijds. Namens Noloc was Ester Leibrand hierbij aanwezig. In het overleg kwam als rode draad naar voren dat alle organisaties, vanaf het moment dat de coronamaatregelen golden, gezocht hebben naar wegen om de dienstverlening door te laten lopen.

Verder kwam aan de orde dat UWV samen met de VNG werkt aan een herstelplan, waarbij een leven lang ontwikkelen/leren centraal staat.

Ook is gesproken over het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional, het Deltaplan Werk van OVAL en zijn ontwikkelingen m.b.t. re-integratie in beeld gebracht.

Lees hier het verslag van het bestuurlijk overleg.