Komen er Noloc-erkende loopbaanopleidingen?

Er is een nieuwe ontwikkeling gaande. Aanleiding was een vraag vanuit een aantal loopbaanopleiders of er, evenals Noloc erkende jobcoachopleidingen, ook Noloc erkende loopbaanopleidingen zouden kunnen komen. Inmiddels heeft een 17-tal opleiders gezegd mee te willen denken bij het ontwerpen van eindtermen voor loopbaanopleidingen.

De behoefte aan Noloc erkende opleidingen kwam naar voren tijdens een door Noloc georganiseerde online bijeenkomst op 17 december 2020. Een diversiteit aan loopbaanopleiders die ons land rijk is namen deel. Tijdens de bijeenkomst deelden wij als Noloc het nieuwe Beroepsprofiel en Toetsingskader voor loopbaanprofessionals. Ontstaan vanuit het samengaan van Noloc en CMI, met als doel één landelijk keurmerk voor Register Loopbaanprofessionals. Met elkaar verkenden wij wat het zou betekenen om vanuit dit Beroepsprofiel en Toetsingskader, in een gezamenlijk proces te komen tot eindtermen voor loopbaanopleidingen. Gebruikmakend van de expertise die een aantal van de opleiders jaren eerder heeft opgedaan met het proces om te komen tot erkende jobcoachopleidingen.

Met 17 opleiders gaan we aan de slag met het ontwerpen van eindtermen voor loopbaanopleidingen. Dat is de stap die we nu met elkaar zetten. Op basis van de eindtermen zal een onafhankelijke auditor komen tot een raamwerk waarop loopbaanopleidingen dan getoetst kunnen worden alvorens het keurmerk voor een “Noloc erkende loopbaanopleider” te mogen dragen.