Kom alles te weten over aanbestedingen en de Wet Markt en Overheid

Seminar Aanbesteden Kan Beter

Kom alles te weten over aanbestedingen en de Wet Markt en Overheid

 

Schrijft u in op (Europese) aanbestedingen? Vermoedt u dat de aanbestedingsregels niet in alle gevallen zuiver worden gehanteerd en kan een branche- of beroepsvereniging in dat geval iets voor u betekenen? En hoe kunt u uw eigen inschrijfstrategie verbeteren?

 

Wissenraet Van Spaendonck behartigt de belangen van meerdere branche- en beroepsverenigingen, waar leden in meer of mindere mate te maken hebben met (Europese) aanbestedingen. Appeldoorn Tendermanagement is expert als het gaat om inschrijven op aanbestedingen. Uit ervaring weten wij dat niet alle aanbestedingen zonder slag of stoot verlopen.

 

Gezamenlijk organiseren wij daarom het seminar 'Aanbesteden kan beter!' Het seminar vindt plaatst op dinsdag 8 september a.s. vanaf 15.00 uur bij NBC in Nieuwegein. 

Interesse om deel te nemen? Meld u hier aan.

 

PROGRAMMA
Inloopspreekuur

Voorafgaand aan het seminar is er van 14.00 tot 15.00 uur de mogelijkheid om in een open spreekuur uw persoonlijke vragen te stellen over (lopende) aanbestedingsprocedures, een recente casus, of het inschrijven op aanbestedingen in het algemeen. U krijgt ter plaatse in circa 15 minuten een eerste analyse en advies van de experts van Appeldoorn Tendermanagement. Als u gebruik wilt maken van dit spreekuur kunt u dat aanvinken bij uw aanmelding voor het seminar. Wij verzoeken u uw vraag en eventuele bijbehorende documenten op voorhand in te sturen naar k.timmer@wispa.nl.

‘Ontwikkelingen in het mededingings- en aanbestedingsrecht en de Wet Markt en Overheid’

Het mededingings- en aanbestedingsrecht is volop in beweging, onder meer door de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen en de aankomende wijzigingen in de Aanbestedingswet. Daarnaast horen wij vanuit onze leden veel klachten en signalen over oneerlijke concurrentie met de overheid en ontvangen wij vragen over de rol die de Wet Markt en Overheid daarbij speelt.

 

Reden om als inleidende spreker Prof. Mr. Pieter Kuypers, advocaat en partner bij AKD uit te nodigen. Pieter Kuypers maakt deel uit van de praktijkgroep Europees en mededingingsrecht. Hij is werkzaam in Brussel en Breda. Tevens is hij hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens het seminar praat Pieter Kuypers u bij over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het mededingings- en aanbestedingsrecht en de Wet Markt en Overheid. Wat zijn veelvoorkomende vragen en welke concrete casussen hebben zich recent voorgedaan?

 

Workshops

In een tweetal aansluitende workshops krijgt u de gelegenheid om uw inschrijfvaardigheden verder te ontwikkelen.

Karin van IJsselmuide van NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) geeft u inzicht in de wijze waarop een inkoper denkt en het aanbestedingsproces benadert, zodat u de optimale aansluiting kunt maken als u inschrijft op een aanbesteding.

                                                                                 

Michiel Appeldoorn van Appeldoorn Tendermanagement behandelt in een interactieve setting 'Durf te vragen' concrete vragen en issues die bij u als inschrijvende partij spelen. Geen vastomlijnde presentatie maar maatwerk antwoorden om u verder op weg te helpen!

 

Het seminar vindt plaats op dinsdag 8 september vanaf 15.00 uur bij NBC in Nieuwegein. Voorafgaand is er mogelijkheid om deel te nemen aan een open spreekuur. De kosten bedragen € 95,00 (excl. BTW) per persoon. Er is ruim gelegenheid tot vragen stellen tijdens de bijeenkomst.

 

TIJDSCHEMA

14.00 uur          Open spreekuur

14.30 uur          Ontvangst

15.00 uur          Opening door Carmen de Jonge, directeur Wissenraet van Spaendonck

15.15 uur          Inleiding ‘Ontwikkelingen in het mededingings- en aanbestedingsrecht en de Wet Markt en Overheid’ door Prof.mr. Pieter Kuypers van AKD.

16.15 uur          Workshops ronde 1

‘Hoe denkt de inkoper’ door Karin van IJsselmuide van NEVI

‘Durf te vragen’ door Michiel Appeldoorn van Appeldoorn Tendermanagement

17.00 uur          Workshops ronde 2 (wisseling)

‘Hoe denkt de inkoper’ door Karin van IJsselmuide van NEVI

‘Durf te vragen’ door Michiel Appeldoorn van Appeldoorn Tendermanagement

17.45 uur          Plenaire beantwoording van uw vragen
18.00 uur          Afsluiting en borrel