Kennisprogramma ‘Onbeperkt aan het Werk’

Het Ministerie van SZW en UWV zetten in op verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben hierbij de ambitie om zowel beleid als dienstverlening ‘evidence-based’ te krijgen: datgene doen wat effectief is om de beoogde resultaten te behalen en - waar mogelijk – ook te kunnen verbeteren. SZW en UWV hebben daarom gezamenlijk een kennis-programma opgezet om zo een flinke stap te kunnen maken in het opbouwen van de benodigde kennis op dit terrein.

Het kennisprogramma is gericht op de zogenaamde AG-doelgroep met arbeidsvermogen bij UWV: mensen in de Ziektewet, WIA-WGA en Wajong met op re-integratie gerichte dienstverlening door UWV. Dit kennisprogramma is verweven met een aantal beleidsmatige trajecten rond de ZW, WIA en Wajong wat maakt dat het programma flexibel is in hoe en wanneer bepaalde onderzoeken worden uitgevoerd en hoe en wanneer resultaten kunnen worden verwerkt in verbeteringen.

Bijgaand een link naar een kerstnieuwsbrief waarin de nu lopende projecten staan genoemd, vervolgens de afgesloten projecten en de nieuwsbrief sluit af met het noemen van relevante projecten buiten het kennisprogramma.

Lees hier de kerstnieuwsbrief.

bron: Ministerie van SZW en UWV