Kennisprofessionals aan de slag met wendbaarheid

Op 17 maart jl, organiseerde het Platform Noloc Kennisprofessionals een online bijeenkomst met als thema wendbaarheid. De kennisprofessionals zijn in gesprek gegaan met professor Karen van Dam, die de deelnemers meenam in een aantal van haar belangrijkste onderzoeksresultaten naar indicatoren voor succesvol veranderen (in onstuimige tijden). Een interactief programma waarin de eigen expertise van de deelnemers werd aangesproken!

Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden. Een bont gezelschap van 13 kennisprofessionals aangevuld met diverse bestuursleden en andere actieve leden namen deel aan de bijeenkomst. De spreker Karen van Dam had een strak georganiseerde interactieve sessie voor ze in petto.

Na een korte start: wie ben je, wat is je rol en hoe wendbaar denk je dat je bent, zijn er direct groepjes gevormd om het thema wendbaarheid te bediscussiëren. Wat is wendbaar zijn? Wanneer ben je wendbaar? Genoemd werd actief aanpassen, nieuwsgierig en open minded zijn, eigenaarschap nemen over je situatie. Vervolgens kwam de groep weer bij elkaar en vertelde Karen van Dam haar verhaal over wendbaar zijn, oftewel adaptatievermogen dat vanuit de evolutionaire biologie bijdraagt aan het overleven van de soort.

Diverse theorieën en invalshoeken hebben de revue gepasseerd en Karen van Dam heeft ook de deelnemers geprikkeld wat naar haar mening echt van belang is om organisaties en individuen wendbaar te maken of te houden. Dat het gaat om het verbeteren van de wederzijdse aantrekkelijkheid tussen het individu en diens omgeving. Dat je je oude blik los moet kunnen laten., focus moet houden en je emoties goed moet kunnen reguleren. En dat er ook grenzen aan wendbaarheid zijn. Wij hebben als loopbaanprofessionals een belangrijke taak om bewustwording te creëren bij onze klanten en om hen aan te moedigen hun omgeving goed te onderzoeken.

Vervolgens is nogmaals in groepjes levendig gediscussieerd over het thema en wat dit betekent voor de loopbaanprofessie. De terugkoppeling richting Karen van Dam was lovend: inspirerend, leukste bijeenkomst tot nu toe, waardevol, leerzaam.  In het najaar is er weer een volgende bijeenkomst gepland.