Kennisprofessional Maarten Freriks

Kennisprofessional Maarten Freriks

Bijna 18 jaar geleden begon ik met vier collega's aan een nieuw avontuur. Het deelgemeentelijke projectbureau in Rotterdam waar we werkten, werd opgeheven. We besloten zelfstandig door te gaan en id Plein zag het levenslicht. In sneltreinvaart ontwikkelde id Plein zich tot landelijk opererend netwerk van loopbaanspecialisten, waarbij individueel maatwerk van begin af aan het motto was. Onze huidige 70 partners voeren outplacement-, loopbaan- spoor 2- en re-integratietrajecten uit in alle denkbare specialismen en sectoren. Sinds 5 jaar is daar de ambitie bijgekomen om het vak van loopbaancoach verder te professionaliseren. Evidence Based werken, oftewel werken op basis van de best beschikbare kennis, is het uitgangspunt. Als je je daarin gaat verdiepen, kom je er achter hoe weinig we als beroepsgroep eigenlijk weten over wat maakt dat loopbaantrajecten effectief zijn. Dat leidde er toe dat ik de richting van mijn eigen loopbaan aan het verleggen ben. Naast mijn directeurschap van id Plein, leg ik me nu toe op het ontginnen van kennis die loopbaanprofessionals en coaches helpt in hun professionele ontwikkeling. Mijn deelname aan de kennisprofessionals van Noloc sluit daar naadloos op aan.

Als directeur van id Plein zie ik het als mijn taak om partners en medewerkers te faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te doen. We creëren de voorwaarden waaronder partners hun expertise ontwikkelen en verbreden, en in co-creatie nieuwe diensten ontwikkelen en markten openbreken. Partners delen kennis en netwerken omdat we samen meer kunnen dan ieder apart. Met de interne opleiding tot Evidence Based loopbaanprofessional reiken we elke partner de tools aan om zich vanuit eigen ambities, ervaring en kennis, onderbouwd en kritisch-reflectief te specialiseren. 

Als lid van de groep kennisprofessionals deel ik graag mijn bevindingen vanuit mijn eigen onderzoek. Het gesprek en de uitwisseling met andere kennisprofessionals leidt tot nieuwe inzichten en routes die verder ontgonnen kunnen worden. 

Als voorzitter van het Team Marktontwikkeling van Noloc probeer ik met de belangenbehartiger van Noloc de markt voor loopbaancoaches te vergroten door het belang van professionele coaching op de kaart te zetten bij stakeholders in het land. We zitten aan tafel bij UWV, werkgevers, onderwijs, beleidsmakers en zoeken samenwerking met Noloc leden om bereik uit te breiden. 

Als mens zijn nieuwsgierigheid en innovatie mijn drijfveer. Ik stel graag vragen bij schijnbare vanzelfsprekendheden. Wordt snel enthousiast als iets nieuw en anders is, maar weet inmiddels dat je dan je verwachtingen moet temperen. De mens is een complex wezen, waar we nog relatief weinig van weten. Door onderzoek, discussie, interactie en het delen van kennis en ervaring komen we misschien stukje bij beetje meer te weten over wat ons drijft en, voor coaches niet onbelangrijk, hoe we anderen kunnen helpen richting te bepalen en doelen te realiseren. 

Met vriendelijke groet,

Maarten Freriks