Kamerbrief over Routekaart Leren en Ontwikkelen

De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de Routekaart Leren en Ontwikkelen. Dit gaat over een leven lang leren om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Als bijlage bij de brief is er ook een voortgangsrapportage.

In de brief schrijven zij over de verschillende uitdagingen waar zij voor staan. Het kabinet gaat deze uitdagingen met verschillende maatregelen aan. Het beleid rondom leven lang ontwikkelen richt zich op vier met elkaar samenhangende pijlers. Deze zijn in onderstaande afbeelding weergegeven.

Lees hier de volledige kamerbrief en bijbehorende voortgangsrapportage.