Kamerbrief: 40.000 ontwikkeladviezen in 2021

Op 28 augustus jl. heeft het kabinet een omvangrijk steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie gepresenteerd. Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout informeerden op 23 september de Tweede Kamer over een nadere uitwerking van dit aanvullend sociaal pakket, dat loopt tot 1 juli 2021. Daarin is ondermeer opgenomen dat er in 2021 in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers gebruik kunnen maken van een extra tijdvak voor ontwikkeladviezen van de regeling NL leert door. Het kabinet trekt in 2021 €30 miljoen euro uit voor dit extra tijdvak.

Het kabinet investeert in het aanvullend sociaal pakket € 199 miljoen in ontwikkeling en scholing. In de uitwerking van de investering in ontwikkeling en scholing wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande regelingen en de infrastructuur waarin het kabinet al voor de Coronacrisis in heeft geïnvesteerd. Het uitgangspunt is dat mensen, afhankelijk van hun positie en behoefte, ondersteuning kunnen krijgen. Niet iedereen heeft daarbij dezelfde ondersteuning of middelen nodig. Dat kan (1) direct voor mensen zelf, (2) rechtstreeks via de (nieuwe) werkgever of (3) via maatwerktrajecten die door samenwerkingsverbanden van sociale partners aangedragen worden.
Scholing en ontwikkeling waarop mensen rechtstreeks een beroep kunnen doen

Het eerste deel van de ondersteuning komt direct beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Uitbreiding ontwikkeladviezen. In 2021 kunnen in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers gebruikmaken van een extra tijdvak voor ontwikkeladviezen van de regeling NL leert door. Het kabinet trekt in 2021 €30 miljoen euro uit voor dit extra tijdvak. Vanaf 2022 wordt – naast het persoonlijk leer- en ontwikkelbudget STAP – het ontwikkeladvies ingezet als gericht instrument voor mensen die niet vanzelfsprekend eigen regie kunnen pakken en de weg naar middelen voor om- her- en bijscholing weten te vinden.
  • Financiering van scholing. Het gedeelte van NL leert door dat ziet op de subsidie van (online) scholing is begin september gepubliceerd. Een voorwaarde van de regeling is dat het aanbod moet bijdragen aan het behouden van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie. De regeling maakt onderscheid in drie soorten scholingsaanbod. Deelnemers kunnen straks op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden ontwikkelen via 1) leerpakketten en/of abonnementen, 2) cursussen en trainingen volgen die gericht zijn op verbeteren van vaardigheden en vakgerichte bijscholing, 3) of vakgerichte modules volgen als eerste stap of oriëntatie op eventuele omscholing. Deze scholing moet worden afgesloten met een erkend certificaat. Het is naar verwachting vanaf dit najaar voor individuen mogelijk gebruik te maken van in totaal tussen de 50.000 en 80.000 kosteloze (online) scholingstrajecten. Het kabinet investeert met het aanvullend sociaal pakket nog eens € 30 miljoen in een tweede tranche van de regeling NL leert door met inzet van scholing, wat naar verwachting neer komt op 80.000 trajecten. Via deze regeling wordt een breed aanbod van arbeidsmarktrelevante (online) scholing kosteloos beschikbaar gesteld. Deze tweede tranche is specifiek beschikbaar voor opleiders en opleiderscollectieven en fungeert tevens als overbrugging tot het STAP-budget gereed is per 1 januari 2022.

Lees hier de volledige kamerbrief met de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket.