Judith Semeijn: bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement

 

3 september 2015

Judith Semeijn benoemd tot
bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement

Met ingang van 1 september 2015 is dr. Judith Semeijn
aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar
Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder
Loopbaanmanagement. Deze leerstoel bij de faculteit
Management, Science & Technology wordt gefinancierd
door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

 

Loopbaanmanagement

Loopbaanmanagement omvat de activiteiten van bedrijven
en instellingen, maar ook van individuen zelf, die gericht
zijn op het langer en optimaal kunnen doorwerken van
medewerkers. Loopbaanmanagement gaat dus over mensen,
maar ook over organisaties en hoe zij samen omgaan met
werk, vanuit een langere termijn perspectief.

In veel organisaties staat het hedendaags loopbaanmanagement
nog in de kinderschoenen en soms zelfs haaks op de belangen
van medewerkers. Veranderingen op de arbeidsmarkt, in de
samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen
in organisaties zelf, dwingen organisaties na te denken over
hoe loopbaanmanagement naar de toekomst toe anders kan,
of moet. Het combineren van kennis uit het vakgebied van
met name HRM met de expertise van loopbaanprofessionals
kan relevante inzichten opleveren voor de praktijk van morgen,
en gerichte vragen voor actueel fundamenteel en toegepast onderzoek.

 

De Leerstoel: waarom nu?

De Nederlandse overheid wil stimuleren dat werknemers langer aan het werk blijven en dat werknemers hierbij 'duurzaam inzetbaar' blijven. Dit vraagt om een aanpassing van het Strategisch Human Resource Management; beleid zal meer rekening moeten houden met het feit dat de bezetting van de baan in de eigen organisatie geen op zichzelf staand doel is, maar deel uitmaakt van de loopbaan van de werknemer en het loopbaanbeleid van meerdere organisaties. Organisaties moeten toegroeien naar een HRM-perspectief dat over de grenzen van de eigen organisatie heen kan kijken. Werknemers en werkgevers zullen vanuit dit perspectief en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer aandacht moeten schenken aan 'loopbaanmanagement'. Loopbaanprofessionals in brede zin kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals hecht groot belang aan een academische doorontwikkeling van de professie die waardevol is voor het individu, maar ook voor organisaties en de arbeidsmarkt van de toekomst.

 

Onderwijs en onderzoek

De nieuwe hoogleraar Loopbaanmanagement zal een bijdrage leveren aan academisch onderwijs en onderzoek rondom Loopbaanmanagement dat gericht is op de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Dit onderzoek wordt daarom mede uitgevoerd in samenwerking met loopbaanprofessionals.

Over Judith Semeijn

Dr. Judith Semeijn (1970, Amsterdam) volgde de studie Gezondheidswetenschappen en studeerde af in Geestelijke Gezondheidskunde, Universiteit Maastricht. Zij deed vervolgens onderzoek bij de faculteit Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde. Bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) schreef zij haar proefschrift over competenties van afgestudeerden en succes bij hun arbeidsmarkt-intrede. Via het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) te Den Bosch waar zij werkte aan projecten rondom onderwijsvernieuwing, kwam zij in 2007 naar de Open Universiteit. Hier werd zij aangesteld als Universitair Docent op het gebied van Strategisch Human Resource Management, later als Universitair Hoofd Docent en voorzitter van de vakgroep Organisatie bij de faculteit Management, Science & Technology. Duurzame inzetbaarheid had haar bijzondere interesse. In samenwerking met Noloc heeft zij vanuit de OU onderwijs rondom Loopbaanmanagement doorontwikkeld. Tevens is zij opnieuw verbonden aan het ROA, als research fellow.