Jaarlijkse IAEVG Conferentie in Bratislava

Van 11-13 september vindt in Bratislava, Slowakije, de 43e internationale IAEVG Conferentie plaats. Thema van de conferentie is ‘Career Guidance for an inclusive society’. Meer informatie over programma en aanmelding is te vinden op de congreswebsite: www.iaevgconference2019.sk

Gerelateerd aan de Europese projecten waarin Noloc participeert, zal Noloc op de conferentie twee presentaties verzorgen. In een poster-presentatie zullen de eerste resultaten van het Europese Jobcoach-project ‘Erasmus Employment Plus’ worden gepresenteerd. In het kader van het project QUAL-IM-G verzorgt Noloc een workshop over het door haar ontwikkelde certificeringsraamwerk, dat ook wordt gebruikt in het integratietraject tussen Noloc en CMI.

Een samenvatting van het congresprogramma is te vinden via de volgende link.