Inventarisatie Loopbaan APK's (SIG project HAN/Saxion)

Graag nodigen wij jou uit om mee te helpen aan het onderzoek van HAN University of Applied Sciences en Saxion. 

Onderzoekers van HAN University of Applied Sciences en Saxion - zijn onlangs gestart met het onderzoek ‘Loopbaan APK’s gekeurd’. Dit onderzoek wordt door Stichting Instituut GAK gesubsidieerd en heeft tot doel een brede inventarisatie/beschrijving en analyse te maken van loopbaan APK’s. Op basis hiervan kunnen goed onderbouwde adviezen voor een ideaal instrumentarium voor loopbaan APK’s worden gedaan. 
 
Met een Loopbaan APK bedoelen we in dit onderzoek: “Instrumentarium dat een individu helpt inzicht te krijgen in de actuele waarde van de eigen skills voor de huidige én toekomstige arbeidsmarkt en dat hem/haar helpt om toekomstgerichte loopbaankeuzes te maken”. Het gaat ons dus uitdrukkelijk niet om loopbaanbegeleiding of loopbaantrajecten die volgen op de APK, maar om de check of scan zelf die mensen inzicht geeft, bewust maakt en concrete handelingsperspectieven biedt.
 
Voor een eerste scan van beschikbare loopbaan APK’s benaderen we verschillende experts en netwerken in binnen- en buitenland. In dat kader willen we jou vragen de bij jouw bekende loopbaan APK’s, liefst vóór 1 november 2018, aan ons door te geven. Dat kan door een kort antwoord op de volgende drie vragen: 

  1. Ken jij loopbaan APK’s (of verwante loopbaan ‘toetsing’ of ‘checks’)? Zo ja, welke?
  2. Wie kunnen we voor nadere informatie over deze loopbaan APK benaderen? (Graag contactgegevens en/of website).
  3. Waarom is deze loopbaan APK volgens jou interessant? 

Jouw antwoord op deze mail graag sturen naar derkjan.nijman@han.nl We stellen jouw reactie zeer op prijs!
 
Met vriendelijke groet en alvast dank voor de genomen moeite!

Dr. Jos Sanders, Projectleider ‘loopbaan APK’s gekeurd’.
Lector Leren tijdens de beroepsloopbaan | Kenniscentrum Kwaliteit van Leren | Faculteit Educatie | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

En namens het Noloc bestuur
Ester Leibbrand, voorzitter