Interviews met ledenraadleden Tosca, Joke en Marese

Begin 2020 start de kandidaatstelling voor de ledenraad 2020 – 2023. Een aantal leden verlaten de ledenraad in mei, waaronder Joke Tacoma, Tosca Goes en Marese Dijken. In deze interviews vertellen zij waarom zij bij de ledenraad gingen en wat hun ervaringen zijn.

Joke Tacoma is van oorsprong chemicus. In 2007 studeerde zij af als psycholoog. Sinds 2002 werkt zij als zelfstandige. Omdat ze op dat moment ook loopbaancoach werd sloot zij zich aan bij Noloc. Voor Joke is dit de eerste periode in de ledenraad. Vanwege andere activiteiten in haar vakgebied verlaat zij in mei 2020 de ledenraad. 

Joke: ‘Ik ben bij de ledenraad gegaan omdat ik wat voor Noloc wilde doen. Ik ben heel lang coördinator van een kwaliteitskring (Rotterdam 1) geweest en wilde me nu op een andere manier inzetten voor Noloc.

Ik zie de ledenraad als schakel tussen bestuur en leden. De ledenraad denkt mee met het bestuur en met de leden. Het lidmaatschap in de ledenraad heeft me veel gebracht. Ik begrijp een stuk beter hoe Noloc in elkaar zit en welke richting het bestuur op wil. We hebben een geweldig en heel professioneel bestuur, dat hard werkt, zowel voor als achter de schermen. Ik heb veel respect gekregen voor het bestuur en vind het fijn om met hen mee te denken. Het grootste succes van de ledenraad vind ik de goede verstandhouding met het bestuur. We respecteren elkaar en luisteren goed naar elkaar. Het is prachtig om te zien hoe professioneel we met elkaar omgaan. Ik wens de volgende ledenraad toe dat ze net zo professioneel met het bestuur omgaan als nu het geval is. Er liggen flinke uitdagingen en daarin hebben we elkaar hard nodig.

Marese Dijken studeerde scheikunde en was werkzaam in techniche en management posities. In 2009 gooide zij het roer om, schoolde zich om tot loopbaanprofessional en begon in november 2010 als ZZP-er.  In 2011 werd zij lid van Noloc. Dit is haar tweede periode in de ledenraad. 

Marese: ‘Ik ben van huis uit opgegroeid met vrijwilligerswerk. Eerder was ik lid van de commissie PR & marketing (ruim een half jaar), maar ik ben gestopt omdat ik er niet de tijd in kon stoppen die nodig was. Een jaar later was er een ledenraadverkiezing en dit was voor mij een uitstekende optie om weer actief te worden binnen Noloc. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en toezichthouder, overlegt met het bestuur over de richting waar de vereniging naar toe gaat en bewaakt ook de continuïteit van de vereniging. Een vereniging kan niet bestaan zonder ledenraad. Begroting, jaarplan en jaarrekening dienen gecontroleerd te worden en daarin heb je als ledenraad een formele rol. Ik ben nu ruim 5 jaar lid van de ledenraad en er is veel veranderd in die periode; we zijn kleiner en mede hierdoor effectiever geworden, de samenwerking is constructief en het bestuur neemt ons serieus en vraagt nu regelmatig  input van de ledenraad om hun ideeën te toetsen. Het voordeel t.o.v. bijvoorbeeld werk in een commissie is dat de tijdsbesteding minder en beter te plannen is, we komen als ledenraad 4 keer per jaar een middag bij elkaar, eerst overleg met elkaar en direct daarna met het bestuur. Zo liggen vergaderdata ruim van te voren vast. Voor mij is het grootste succes de constructieve samenwerking binnen de ledenraad en met het bestuur en de transformatie van het jaarplan van meer dan 20 pagina’s naar één A4 met een duidelijke focus.  Ik wil de nieuwe ledenraad vooral meegeven kritisch te blijven meedenken op hoofdlijnen met het bestuur, zonder te verzanden in de dagelijkse gang van zaken. “Kijk vooruit en naar buiten!”

Tosca Goes is Loopbaanprofessional sinds 2004 en vanaf 2011 Noloc erkend. Als loopbaanprofessional werkt zij vanuit haar eigen bedrijf InspiraTos. “De combinatie van inspiratie in je werk met een vleugje Tosca”: licht zij toe. Zij houdt ervan om dingen op haar manier te doen. In mei 2020 sluit zij haar tweede periode (6 jaar) bij de ledenraad af en vindt zij het tijd dat een ander het stokje overneemt. 

Tosca: ‘Naast het deelnemen aan de lokale en landelijke bijeenkomsten & de vergaderingen ben ik 2,5 jaar actief geweest als assessor voor de beroepserkenning. Practice what you preach! Ik vind het belangrijk dat we het als expert niet alleen goed overdragen aan onze klanten maar dat we vooral ook zelf het goede voorbeeld geven. Dit mis ik nog weleens als ik professionals spreek, of als ik de dossiers bekijk. Voor de klant/cliënt doen we het goed echter voor onszelf als expert nemen we daar de tijd net niet voor.  Als lid van een vereniging mag je ook je eigen bijdrage leveren. Ergens iets van vinden en roepen is vaak gemakkelijk als je niet van de hoed en de rand weet. Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om op een onderbouwde en constructieve manier mijn aandeel te leveren en lid te worden van de ledenraad. Ik vind het belangrijk om te snappen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en om mijn input te leveren bij de onderwerpen die me aan het hart gaan, zoals de professionaliteit van de loopbaanprofessional en de beroepsvereniging. Voor mijn gevoel stapte ik 6 jaar geleden in een ledenraad waarbij de verstandhouding in de ledenraad en met het bestuur behoorlijk koel was. Zowel binnen de ledenraad als het samenspel met het bestuur is sindsdien behoorlijk veel veranderd. Ik ben zeer tevreden in hoe we als ledenraad functioneren, we bereiden ons allen goed voor, willen graag verbeteren en meedenken, zijn positief kritisch en we kunnen ook gewoon lol hebben met elkaar. Ik weet niet of er specifiek iets is toe te schrijven aan de ledenraad als succes, ik zie het toch vooral als een co-creatie.

Persoonlijk vind ik het geweldig dat:

We in de jaarplannen verder kijken dan de komende twee jaar;
We bewust aan de slag zijn met thema’s die ons als professional en professionele beroepsvereniging raken;
er jaarplannen zijn, die gewoon ook echt goed leesbaar zijn;
de cijfers positief zijn en goed uit te leggen zijn bij de keuzes die we maken en
het bestuur ons als ledenraad in onze rol zet, ons serieus neemt en we samen tot grote dingen in staat zijn!

Deelnemen aan de ledenraad kost natuurlijk tijd, dat kost het lid zijn van elke vereniging. Wat fijn is aan de ledenraad is dat onze vergaderingen al een jaar van te voren worden gepland, je kunt er dus heel goed rekening mee houden. Ik vind het in elk geval goed te combineren met m´n eigen bedrijf en gezin.

Ik wil de nieuwe ledenraad vooral meegeven vragen te stellen en door te vragen! Geef er je eigen vorm aan, je hoeft het niet te doen zoals het altijd is gedaan. En wees zichtbaarder als ledenraad dan dat wij hebben gedaan. Wij zijn voornamelijk intern gericht geweest, waardoor er nu wellicht te weinig beeld is van wat we als ledenraad hebben kunnen betekenen.’