Input voor internetconsulatie jobcoaching

Met jobcoaching kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het aan de slag helpen en houden van mensen met een beperking mits jobcoaching op de goede manier wordt ingezet. OVAL, Noloc, Blik op Werk en NVS Support staan voor de inhoud en professionaliteit van het vak en kwaliteit van jobcoaches en jobcoachorganisaties. Zij hebben een aantal aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van SZW voor de Wijziging van de Participatiewet en Ziektewet. Lees hier de brief.