Inkoopkader IPS gepubliceerd

Op 8 september is het Inkoopkader IPS gepubliceerd op Tenderned.In dit Inkoopkader IPS ((Individuele Plaatsing en Steun) en de daar bijhorende bijlagen wordt ingegaan op de IPS dienstverlening die UWV wenst in te kopen. Dit Inkoopkader treedt 1 januari 2022 in werking. Dit betekent dat bedrijven die een raamovereenkomst voor dit kader willen afsluiten een aanvraag kunnen gaan indienen.

Bedrijven hebben tot 15 september aanstaande de tijd om vragen te stellen over de inhoud en procedures. Op basis van die vragen stelt het UWV een nota van inlichtingen op. Deze publiceert het UWV in de week van 20 september op Tendernet, zodat alle bedrijven over dezelfde informatie beschikken.

Op de site van Tenderned kun je aangeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden over deze aanbesteding.