Informatie en kennisgeving aan leden in verband met bestuursbenoemingen.


Informatie en kennisgeving aan leden in verband met bestuursbenoemingen.

Oproep aan Noloc-leden zich te melden voor een bestuursfunctie

Conform het Noloc Huishoudelijk Reglement (art. 2.1 lid 4) meldt het Algemeen Bestuur hierbij dat er per 15 mei 2019 vier leden aan het einde van hun bestuurstermijn zijn,  aftredend en herkiesbaar.

Jeroen Bregman (penningmeester en lid Dagelijks Bestuur) is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Het Algemeen Bestuur ondersteunt zijn kandidatuur en draagt hem hierbij dan ook voor herbenoeming voor aan de Ledenraad per 15 mei 2019.

Marea de Bruijn (portefeuille Jobcoaches) heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Het Algemeen Bestuur ondersteunt haar kandidatuur en draagt haar hierbij dan ook voor herbenoeming voor aan de Ledenraad per 15 mei 2019.

Ruerdje van Mierlo en Irani Otten zijn  aftredend en hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Het bestuur roept leden op zich na deze oproep (huishoudelijk reglement art. 2.2) te melden voor een positie in het Algemeen Bestuur. Na melding zal het Algemeen Bestuur de sollicitatieprocedure starten teneinde in de meivergadering van de Ledenraad een voordracht te kunnen doen. Naar de vacature.


Voordracht secretaris Noloc

Henri Gesink (secretaris) is aftredend na drie termijnen. Voor de vacature secretaris hebben zich na het openstellen van de vacature in de winterperiode een viertal kandidaten gemeld en de selectiecommissie vanuit Ledenraad en Bestuur draagt unaniem Connie van der Zwan voor om te benoemen als secretaris van het Algemeen Bestuur en lid van het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht overgenomen en draagt Connie van der Zwan  dan ook aan de Ledenraad voor om per 15 mei 2019 secretaris van Noloc te worden.


Verlenging termijn voorzitter

In goed overleg met de Ledenraad stelt het Algemeen Bestuur voor om de derde bestuurstermijn van Ester Leibbrand, aflopend in mei 2020, als voorzitter van Noloc te verlengen voor de periode van twee jaar. Het belangrijkste motief hierbij is dat Noloc midden in een transitieproces zit (samenwerking in het kader van de ontwikkeling van één keurmerk en de integratie van Noloc met CMI) en de komende drie jaar bestuurlijke continuïteit nodig heeft op deze essentiële dossiers. Ester Leibbrand heeft aangegeven dat ze hier graag aan wil meewerken. De afspraak met de Ledenraad is dat een vice-voorzitter (moet nog geworven worden) per medio 2021 mee gaat draaien in het Algemeen Bestuur en per mei 2022 voorzitter wordt.  Het Algemeen Bestuur vraagt dan ook aan de Ledenraad om per 15 mei deze voordracht te bekrachtigen.

Met vriendelijke groet,

Henri Gesink
secretaris