Impressies van toekomstontwikkelingen de arbeidsmarkt en onderwijs

Impressies van toekomstontwikkelingen de arbeidsmarkt en onderwijs

Er wordt op allerlei plekken in ons bestel druk gesproken over de veranderingen die in het sociaal systeem zouden moeten plaatsvinden. Dat zie je terug in diverse onderwerpen van het zelfstandigenvraagstuk tot aan een arbeidsmarkt in balans willen brengen.
Het werd o.a. ook helder aangestipt op het KWI (Kenniscentrum Werk en Inkomen) congres. Daar had men Arne Kallenberg uitgenodigd, een socioloog uit Amerika, die 4 oplossingen aandroeg van zaken, die nu aandacht dienen te krijgen. Op de 2e plek: social investments in education and skills. We zien overal LevenLangOntwikkelen terugkomen en centraal staan. Het moeilijkste voor beleidspartijen is hoe we al die wijzigingen integraal samenbrengen tot een nieuw geheel. Daarom duren deze grote bewegingen ook altijd lang. Er is nu wel belangrijk momentum voor verandering.

Belangrijkste is dat we ‘het’ gewoon ‘gaan doen’. Dat wij vanuit onze professie mensen en bedrijven helpen hun ontwikkeling concreet vorm te geven, dan volgt verder beleid hier vanzelf achteraan.

Crisis gaf inzicht voor nieuwe ontwikkeling
Vorige week bij VNO-NCW en MKB-Nederland, die ook promotors van de Week van de Loopbaan zijn geworden dit jaar, werd door een van de sprekers opgemerkt dat we terug zijn bij de stand van zaken vlak voor de crisis. We beschikken echter nu over nieuwe inzichten, die we mee kunnen nemen in het vormgeven van wat nodig is. Dat zie ik ook in fasen gebeuren en vond ik mooi en helder verwoord. Dus als jij zegt “goh, zijn we daar pas, dat hebben we toch jaren terug al gehad? “, bijv. de term sociale innovatie die nu zo af en toe weer opduikt, dan klopt dat. Begrippen krijgen een andere, betere inhoud en lading dan 10 jaar geleden nog het geval was. Meer veranderingsbewust ook.

Twee sheets van de bijeenkomst ‘de Toekomst van werk’ van VNO-NCW en MKB-Nederland, de belangenbehartigers van werkgevers, die duidelijk maakt hoe zij de toekomst zien.

Hartelijke groet,
Marjolen Hins, strategisch belangenbehartiger mede namens team Marktontwikkeling