ICCDPP International symposium 2019 | career development and public policy

ICCDPP International symposium 2019 | career development and public policy
17-20 juni. Noorwegen, Tromso.


Loopbaanontwikkeling en openbaar beleid: toegang, integratie en innovatie
Het International Centre for Career Development and Public Policy and Skills (ICCDPP) Norway organiseert inmiddels alweer het 9e internationale symposium over loopbaanontwikkeling en openbaar beleid. Centraal staat kennisuitwisseling en het delen van ervaringen rondom loopbaanontwikkeling wereldwijd.

 

 

Deelnemers
Namens Nederland nemen vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, UWV, Leerwerkloketten, Noloc, Saxion en Euroguidance Nederland deel. Het symposium is bedoeld voor beleidsmakers, LOB-professionals, onderzoekers en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. 

Thema's
De thema's die tijdens het symposium centraal staan zijn:

  • context en uitdagingen voor loopbaanontwikkelingbeleid
  • doelstellingen en toegang tot loopbaanontwikkeling
  • integratie van loopbaanontwikkeling in een bredere samenleving
  • toonaangevende innovatieve verandering voor de toekomst

Landenrapporten
Lees meer over de inhoud van het seminar en de landenrapporten van de deelnemende landen. Hierin zetten zij de kernpunten voor de bovengenoemde thema's uiteen.  

Synthese papers
Van deze landenrapporten is per thema een synthese paper geschreven. Lees meer over deze synthese papers.

Communiqué loopbaanontwikkeling en overheidsbeleid
Stakeholders vanuit 33 landen brengen advies uit over een succesvolle toegang, integratie en innovatie voor LOB en openbaar beleid, waarbij de rol van de overheid centraal staat. De aanbevelingen zijn vervat in een communiqué.

Interessante gedeelde items