IAEVG Internationale Conferentie en Newsletter

De website van de Internationale IAEVG Conferentie 2020 in Riga as. oktober is in de lucht. Dus je kunt je inschrijven en proposals voor presentaties en workshops insturen. De organisatiecommissie volgt uiteraard de ontwikkelingen rond het Conona-virus. Vooralsnog gaat de Conferentie gewoon door tenzij een ander scenario noodzakelijkerwijze gevolgd moet worden. Berichte dienaangaande worden op de conferentie-website gepubliceerd.
 
Vorige week is de nieuwe uitgave van de IAEVG Newsletter, nr. 85 gepubliceerd. Veel interessant artikelen, terug en vooruitblik op conferenties en een interview met president Gert van Brussel.