Het Trimbos-instituut zoekt professionals die jobcoaching bieden

Biedt u jobcoaching aan (onder andere) werknemers met psychische kwetsbaarheden? En is die coaching deels of geheel gericht op behoud van werk en/of coaching on the job? Dan kunt u zich aanmelden voor een onderzoek, waarbij we ruim 100 werknemers en hun jobcoaches een half jaar volgen. We doen dat om meer te weten te komen over wat belangrijk is bij het behoud van werk. En we zijn benieuwd uit welke elementen de begeleiding bestaat. Het onderzoek loopt al en inmiddels participeren al meer dan dertig jobcoaches, maar we kunnen nog volop medewerking gebruiken!

Onderzoek naar duurzame banen voor jongere werknemers met psychische kwetsbaarheden

Waarom dit onderzoek?
Het hebben van werk geeft op allerlei manieren betekenis aan het leven. Voor jonge mensen met psychische aandoeningen of klachten is het echter lastig om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Door middel van jobcoaching kunnen werknemers ondersteund worden. We weten het nodige over wat effectief is voor het plaatsen in betaalde banen. Er is echter relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar de vraag wat belangrijk is, als het gaat om behoud van een baan. Vandaar deze studie.

Wie zoeken we?
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar professionals die jobcoaching bieden aan jonge werknemers (tussen 18-35 jaar bij voorkeur) met psychische kwetsbaarheden. Voor psychische kwetsbaarheden hanteren we een brede definitie. Denk bijvoorbeeld aan depressie of angst, ADHD, klachten in het autisme-spectrum of psychosegevoeligheid. Het kan ook gaan om werknemers met een combinatie van beperkingen waaronder psychische.

De jobcoaching dient (mede) gericht te zijn op het behoud van werk. Deelnemende jobcoaches kunnen werken vanuit verschillende settings, zoals een jobcoachorganisatie, gemeente, UWV, werkbedrijf of arbeidsrehabilitatie-team van een zorginstelling. De methodiek waarmee u werkt maakt voor dit onderzoek niet uit. Of u nu met IPS, Begeleid Werken of Supported Employment werkt, of met nog een andere methodiek: Wij nodigen u van harte uit om mee te doen!

Hoe ziet het onderzoek eruit?
In het onderzoek volgen we ruim 100, bij voorkeur jongere, werknemers (18-35 jaar) met psychische klachten, die jobcoaching ontvangen in hun werk (of proefplaatsing), een half jaar. We gaan onder andere na wat die jobcoaching kenmerkt en wat de impact is op duurzaam werken. Onderzoeksgegevens worden verzameld via jobcoaches en betrokken werknemers, die op twee meetmomenten vragenlijsten invullen (bij de start en na zes maanden). Na drie maanden worden jobcoaches kort telefonisch geïnterviewd. De tijdsinvestering voor de jobcoach is per deelnemer ongeveer 90 à 120 minuten, verspreid over een half jaar (inclusief het vragen om medewerking etc.). Jobcoaches en werknemers kunnen tot uiterlijk februari 2019 instromen.

Daarnaast wordt er verdiepend onderzoek uitgevoerd bij negen mensen uit de onderzoeksgroep, met inzichtgevende gevalsbeschrijvingen als resultaat.

Wat levert het jobcoaches op?
Jobcoaches werken mee aan vergroting van inzicht in jobcoaching en aan de landelijke zichtbaarheid van dit belangrijke vak. We organiseren enkele regionale bijeenkomsten waarin professionals ervaringen kunnen uitwisselen op basis van de eerste onderzoeksbevindingen. Werknemers krijgen een kleine attentie.

Contact
Wilt u meer weten of zich aanmelden voor het onderzoek? Neem contact op met Aniek de Lange (alange@trimbos.nl - 030 2959 245) of Harry Michon (hmichon@trimbos.nl).