Het perspectief van Noloc op marktontwikkelingen

Gedreven en goed gekwalificeerde medewerkers kunnen een organisatie vleugels geven. Maar hoe zorg je als werkgever dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt? En hoe houd je medewerkers betrokken en gemotiveerd? Moet je als organisatie iets met trends als HR Analytics, hybride werken, duurzame inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen?

De meeste HR-informatiebronnen benaderen deze vraagstukken vanuit het perspectief van management en organisatie. Het Team Marktontwikkelingen van Noloc volgt deze ontwikkelingen ook, maar beschouwt ze dan met name vanuit het perspectief van de individuele medewerker en leidinggevenden. Want een nieuw beleidsmodel invoeren is één ding, maar de mensen  die er mee moeten werken, bepalen uiteindelijk het succes. En niets is zo complex als het veranderen van werkwijze en gedrag bij mensen.

Ontwikkelingen signaleren

Als onderdeel van de grootste beroepsvereniging van loopbaanprofessionals, zien wij het als onze taak om actuele ontwikkelingen op het snijvlak van HR en loopbaanontwikkeling te signaleren en kennis daarover te vergaren en door te geven. Het Team Marktontwikkelingen bestaat uit ondernemers en werkgevers die een bedrijf hebben binnen het loopbaanvak en de vraagstukken dus van beide kanten kennen. Graag delen we deze kennis met werkgevers, zoals we dat ook met onze leden doen.

Heeft u een prangende vraag?

Wat is de zin en onzin van beoordelingsgesprekken? Hoe draagt talentontwikkeling bij aan de bedrijfsprestaties? Wat doe je als de nieuwe medewerker net na de proeftijd een mismatch blijkt te zijn? Kunnen onze leidinggevenden hun team aansturen op afstand? Met dit soort vragen kampt bijna elke werkgever. Heeft u een dergelijke vraag waar u graag eens over wilt sparren? Neem dan contact op via marktontwikkeling@noloc.nl. We sturen u dan relevante informatie of brengen u in contact met een specialist bij u in de regio. Onze leden kunnen ook langskomen voor een presentatie bij uw organisatie of de ondernemersvereniging waar u bij aangesloten bent.

Het team Marktontwikkelingen van Noloc bestaat uit Johan Eekma, Johan van  Zand, Mark van den Berg en Maarten Freriks.