Het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional

Wat zijn we als Noloc en CMI trots dat we het nieuwe logo voor het gezamenlijke nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional kunnen tonen! Wat is er de afgelopen maanden hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en wat zijn we nog hard aan het werk om op 1 januari 2021 met het nieuwe keurmerk te kunnen starten!

In juli hebben alle leden een brief gekregen met daarin een overzicht van de overgangsregeling. Deze geldt voor alle loopbaanprofessionals die op 31 december 2020 de status hebben van Noloc Erkend Loopbaanprofessional of CMI Register Loopbaanprofessional. Zij ontvangen het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional, tenzij zij daar zelf van af zien. Aspirant Noloc-leden en Noloc leden waarvan de Noloc erkenning op dit moment verlopen is, hebben de mogelijkheid om nog tot 1 december 2020 onder het huidige beroepsprofiel en Noloc toetsingskader hun (her)registratiedossier ter beoordeling in te dienen. En het loopt storm! Zowel in augustus als in september zijn er meer dan 150 dossiers ter beoordeling ingediend.
 
Ondertussen zijn we druk bezig met het inrichten van de nieuwe certificeringsorganisatie binnen Noloc. Ook hebben we een onafhankelijk toetsingsbureau gecontracteerd: DNV-GL. Beroepsprofiel, toetsingskader en toetsingswijze zijn vastgesteld. Er wordt volop gewerkt aan het werven van begeleidende mentoren en assessoren. De communicatie naar de markt komt goed op gang en er wordt positief gereageerd.
 
Het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional kent een geldigheidsduur van vier jaar en is toegankelijk voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken, zowel voor leden als niet-Noloc leden. Herkenbaar en gewaardeerd door professionals, opdrachtgevers en loopbaanbureaus. Kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk getoetst, toegankelijk en betaalbaar. De kosten van de toetsing bedragen € 300,00 voor de initiële certificering en € 200,00 voor de (vierjaarlijkse) recertificering. Voor Noloc-leden is er géén sprake van een aanvullende jaarlijkse bijdrage voor de instandhouding van het beroepsregister. Voor niet-Noloc leden bedraagt deze jaarlijkse bijdrage € 187,50.
 
Heb je nog niet je Noloc erkenning of is deze verlopen? Zorg dan dat je vóór 1 december aanstaande alsnog je erkenningsdossier of dossier voor herregistratie ter beoordeling indient! Hieraan zijn voor Noloc-leden of loopbaanprofessionals die zich als externe aansluiter hebben aangemeld géén extra kosten verbonden.
 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.noloc.nl/faq.

N.B. Voor jobcoaches verandert er in 2021 niets. Voor hen blijven de huidige regelingen gelden.