HET BEROEPSPROFIEL; DE SOLIDE BASIS VAN HET NIEUWE KEURMERK

Per 1 juli 2020 doet het nieuwe keurmerk  Register Loopbaanprofessional zijn intrede. Om alle betrokkenen te informeren houden we op regelmatige basis vraaggesprekken met partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe keurmerk. In deze nieuwsbrief een gesprek met Connie van der Zwan en Willem IJzereef. Connie en Willem maken deel uit van de werkgroep ‘Beroepsprofiel’. We spraken hen over de werkgroep en het nieuwe keurmerk.


HET BEROEPSPROFIEL; DE SOLIDE BASIS VAN HET NIEUWE KEURMERK

Connie van de Zwan en Willem IJzereef werken aan profiel en toetsingskader

In het proces op weg naar het nieuwe keurmerk speelt de werkgroep ‘Beroepsprofiel’ een belangrijke rol. In de werkgroep wordt een nieuw beroepsprofiel samengesteld aan de hand van de binnen Noloc en CMI bestaande profielen. ‘We smeden de profielen tot één geheel en kijken daarnaast of er vernieuwing nodig is. Dit doen we op basis van actualiteiten. Sommige deelgebieden van het beroepsprofiel dienden te worden geactualiseerd. Uiteindelijk komen we tot één krachtig beroepsprofiel met de professionele uitstraling die ons vak verdient ’. Aan het woord zijn Connie van der Zwan, leven-loop-baancoach en namens Noloc actief in de werkgroep en Willem IJzereef. Willem is loopbaanadviseur/personal coach en vanuit CMI betrokken bij de werkgroep.

Door Cick Geers

Betrokken en inhoudelijk
De werkgroep bestaat uit vier Noloc-leden, vier CMI- gecertificeerden; ze komen tweemaandelijks bij elkaar. "De samenstelling van de groep zorgt voor nieuwe en verfrissende ideeën", vertelt Willem. "De grote gemene deler bestaat uit het feit dat we allemaal inhoudelijk erg betrokken zijn. We kijken met een kritische blik naar ons vak en de ontwikkelingen. Ons vak kent veel zij-instromers met veel verschillende specialismen; we vinden het belangrijk om een kwaliteitskeurmerk in de markt te zetten waar én de markt én de loopbaanprofessional baat bij hebben".

Toetsing
Vanaf 1 juli 2020 is het voor iedere loopbaanprofessional - niet alleen de leden van Noloc en de gecertificeerden van CMI, red. -  mogelijk zichzelf te certificeren en vervolgens de titel Register Loopbaanprofessional te voeren. Willem: "Het beroepsprofiel beschrijft wat er voor de certificering getoetst moet gaan worden; denk aan gebieden als kennis van loopbaantheorieën, methodisch werken, arbeidsmarktontwikkeling, organisatiekunde, ontwikkelingspsychologie, competenties en professionele attitude. We leggen deze zaken vast en hangen er een toetsingsnorm aan. De manier van toetsen zal veranderen. Binnen de werkgroep kijken we ook naar het toetsingskader. Hoe moet een certificeringsdossier eruit zien? Op welke wijze gaan we werken met supervisie? Wat worden de specialismen en welke vorm gaan het toetsingsgesprek en de re-certificering krijgen? Allemaal zaken die anders worden dan nu het geval is."

"Het uitgangspunt is in ieder geval de kwaliteit van ons mooie vak", gaat Connie verder. "De ontwikkeling staat centraal. Bij de nieuwe certificering zullen er, zonder uitzondering, ontwikkelpunten voor de Loopbaanprofessionals naar voren komen. Bij het opstellen van een goed beroepsprofiel en lanceren van een keurmerk hoort ons inziens ook de verantwoordelijkheid om de mogelijk ontbrekende kennis-puzzelstukjes in te vullen. De intentie is immers om iedereen mee te krijgen in de kwaliteit die van een Loopbaanprofessional verwacht mag worden. We kijken dan ook naar een programma-aanbod om je kennis bij te spijkeren. Iedereen krijgt de kans om, daar waar nieuwe of meer kennis gevraagd wordt, zich te ontwikkelen."

Spannend
Zowel Connie als Willem kunnen zich voorstellen dat het nieuwe beroepsprofiel en het keurmerk spannend kunnen zijn voor loopbaanprofessionals. Het blijft tenslotte wel iets nieuws en een verandering van de huidige situatie. Connie: "Misschien is het goed om nogmaals te benadrukken dat we uitgaan van de reeds bestaande beroepsprofielen van Noloc en het CMI. Er wordt niet iets compleet nieuws uitgevonden. Daarnaast beschrijven we heel duidelijk het proces van loopbaanbegeleiding; ook dat is echter niet nieuw. Het samenvoegen tot één generiek profiel en het vaststellen van een nieuw toetsingskader voor de certificering zijn dat wel. Maar daar hoef je als loopbaanprofessional geen angst voor te hebben; certificering is uiteindelijk niets anders dan een bevestiging van je kwaliteit." "Daarnaast is een certificeringsproces ook waardevol; je krijgt veel inzicht in jezelf, je ontvangt feedback op hoe goed je bent en het keurmerk is de kers op de taart van het vak. Een mooie manier om toegelaten te worden tot de professionals in het vak", voegt Willem toe. 

Zinvolle bijdrage
Hoe is het om mee te werken aan dit belangrijke onderdeel van het keurmerk? "Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de, in mijn ogen permanente, discussie over wat belangrijk is aan ons vak", vertelt Willem. Connie knikt en herkent zich in Willems uitspraak. "Ik ben er trots op dat ik mag bijdragen aan de herkenbaarheid van ons mooie beroep. Het vak van Loopbaanprofessional is een écht vak; door het nieuwe keurmerk kunnen we dat nog steviger neerzetten. Het gaat ons allemaal verbinden. We moeten er daarom met z’n allen achter staan en het uitdragen!"
 
De werkgroep heeft inmiddels de beschrijving van het beroepsprofiel nagenoeg afgerond. De volgende stap is het verder uitwerken van het toetsingskader.


In de volgende nieuwsupdate praten we met leden van de werkgroep ‘MAS’. Wat is hun opdracht, waar houden zij zich mee bezig en wat is de status van het project?