Gert van Brussel nieuwe president IAEVG

Dr. Gert van Brussel de Noloc bestuursvertegenwoordiger in de Board van IAEVG is gekozen tot de nieuwe President van de Association. Aan de verkiezingen voor nieuwe Board en Executive Board, die de afgelopen maanden werden georganiseerd, deden een groot aantal kandidaten mee uit alle delen van de wereld. Op 13 augustus jl. werd de uitslag bekend gemaakt. Als kandidaat met de meeste stemmen voor de Executive Board werd Gert het voorzitterschap aangeboden. Hij heeft dat in volle overtuiging en met grote motivatie geaccepteerd. De installatie van de President en de overige nieuwe Board-leden zal plaats vinden op donderdag 12 september tijdens de General Assembly van IAEVG te Bratislava.

Gert heeft als oud-voorzitter en erelid van Noloc sinds 2009 de functie van vertegenwoordiger buitenland voor de Noloc vervult.

Hij heeft het Noloc-bestuur aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de IAEVG via een collectief lidmaatschap. Die aansluiting is een feit sinds 2012. Alle leden van onze vereniging zijn dus ook lid van de internationale koepel met alle voordelen van dien.

In 2015 werd Gert gekozen in de Board van IAEVG en is daar de afgelopen jaren in een aantal belangrijke commissies actief geweest. Ook was hij de coordinator en General Editor van de IAEVG Newsletter. In 2019 heeft hij zich met instemming en steun van het Noloc bestuur kandidaat gesteld voor een plaats in de Executive Board. Dat resulteerde in zijn verkiezing tot President met een ruime voorsprong op de tweede kandidaat.

Noloc heeft via de nieuwe positie van Gert een belangrijke en invloedrijke plaats op het  internationale toneel van onze professie verworven.