Gert van Brussel benoemd tot President of the Board van de IAEVG

De internationale vereniging van loopbaanprofessionals, de IAEVG kiest elke vier jaar een geheel nieuw bestuur. Onze eigen Gert van Brussel werd gekozen tot president!

De International Association for Educational and Vocational Guidance pleit voor begeleiding door ethische, sociaal rechtvaardige voorbeelden binnen ons vak over de hele wereld te bevorderen, zodat educatieve en beroepsgerichte begeleiding en counseling beschikbaar is van competente en gekwalificeerde loopbaanbegeleiders voor alle burgers. Een hele mond vol, maar wel een waar we gelukkig mee zijn! Noloc is ook lid (net als als meerdere zelfstandige professionals) en denkt en werkt zo mee aan het tot stand komen van een wereldwijde kennisdeling en vergroting op ons vakgebied. De directors binnen het bestuur zijn vaak wetenschappers, docenten en professionals die hun sporen hebben verdiend. Gert van Brussel, oud voorzitter van Noloc en daarna jarenlang onze internationale attaché is met de meeste stemmen verkozen tot president, na een eerdere zittingstermijn van vier jaar in het bestuur. Gert heeft een aantal doelen benoemd: meer verbinden, meer zichtbaarheid en meer ondernemerschap. Zijn collega’s zien uit naar zijn hands-on manier van leidinggeven.

Noloc feliciteert Gert van harte met deze eervolle en bijzondere benoeming!