Flexibele leerroute via Academie Werkend Leren

Als loopbaanprofessional of jobcoach bieden wij ondersteuning voor vragen van werknemers en werkgevers op het gebied van mobiliteit en scholing. Zeker in deze corona-tijd komt het daarbij regelmatig voor dat iemand werk zoekt waarvoor hij nog niet volledig is gekwalificeerd. De werkzoekende wil vaak wel in een andere functie of sector aan de slag, maar het lukt hem niet een betrekking te vinden omdat hij niet beschikt over het juiste diploma. De werkgever, zeker in groeisectoren, wil wel nieuwe werknemers aannemen maar heeft de eis dat ze gediplomeerd moeten zijn. De Academie Werkend Leren biedt een mogelijke oplossing voor zowel de werkgever als de werknemer in deze situaties.

Werknemers kunnen via de Flexibele Leerroute van de Academie Werkend Leren on the job en met erkenning van hun eerder verworven competenties heel gericht hun diploma op de werkvloer halen. De begeleiding wordt 100% afgestemd op de mogelijkheden en de situatie van de werknemer en de werkgever. Dit is motiverend voor de werknemer omdat hij/zij alleen leert wat nodig is voor het diploma in de situatie waarin het ook toegepast moet worden. Het voordeel voor werkgevers is dat zij nagenoeg geen verletkosten of verlettijd hebben. Ze kunnen de werknemer direct inzetten en kunnen er op vertrouwen dat na een periode de werknemer zijn of haar diploma heeft. Ze kunnen de begeleiding ook beschouwen als intensieve inwerkbegeleiding waarin ze het vak heel gericht leren.

De werknemer hoeft bij niet een hele MBO of HBO opleiding te gaan volgen van enkele jaren, met vaste schooldagen . Hij/zij leert alleen wat nog niet beheerst wordt en ontwikkelt zich zeer gericht in de praktijk richting diploma.

Er zijn drie doelgroepen:

  1. Mensen die al jaren op een niveau en functie werken en dat nu met een diploma willen verzilveren.
  2. Mensen die willen opklimmen binnen het bedrijf of instelling (opstroom). Zo hebben ze relatief veel MBO verpleegkundigen die binnen hun zorginstelling nu de stap maken naar HBO verpleegkunde.
  3. Van werk naar werk. Het is daarbij wel van belang aan te merken dat je het traject alleen kan volgen als je al, voor het diploma relevant, werk hebt en al het een en ander aan relevante ervaring hebt.

Lees meer over dit concept op de website: www.academiewerkendleren.nl.