Extra toelichting mail in plaats van prestatieverklaring

Ondanks liet het ministerie van SZW ons weten dat het, gegeven de bijzondere lockdown omstandigheden, volstaat als een deelnemer per e-mail bevestigt dat het ontwikkeladvies traject heeft plaatsgevonden in plaats van de prestatieverklaring te ondertekenen. In dit bericht maakten wij daar melding van. Omdat er wat onduidelijkheid was nog even een toevoeging op dat bericht.

De mail kan de prestatieverklaring niet helemaal vervangen. De prestatieverklaring moet immers ook worden ondertekend door de loopbaanadviseur. Dus:

  1. De prestatieverklaring wordt ingevuld, dat kan gewoon digitaal. De loopbaanadviseur ondertekent de verklaring zelf.
  2. In plaats van ondertekening stuurt de deelnemer een korte mail naar de loopbaanadviseur waarin hij verklaart het traject te hebben gevolgd en kort de feiten benoemt (eigen gegevens, start- en einddatum traject, dat er minimaal 4 uur gesprekken zijn geweest en dat alle aspecten die op de prestatieverklaring vermeldt staan aan bod zijn gekomen tijdens het traject).
  3. De mail kan dan als document worden gevoegd bij de prestatieverklaring.
  4. Op die manier is het voor het ministerie voldoende verklaring van beide partijen dat het traject heeft plaatsgevonden en dat aan de voorwaarden is voldaan.