Europees project QUAL-IM-G

Europees project QUAL-IM-G

Sinds eind vorig jaar maakt Noloc deel uit van een Europees project dat zich richt op de kwaliteitsborging van loopbaanprofessionals. Doelstelling van het project is te komen tot een breder inzicht in en - waar mogelijk - afstemming van eisen waaraan loopbaanprofessionals in verschillende Europese landen aan moeten voldoen, en de wijze waarop deze eisen vervolgens worden getoetst.

Aan het project nemen partners deel uit 7 verschillende Europese landen. Naast Nederland (Noloc) zijn dit Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Noorwegen, Slowakije en Tsjechië. Eind mei vindt de 2e partnermeeting plaats in Derby, Engeland.

Meer informatie is te vinden in deze brochure en nieuwsbrief, en op de website www.guidancequality.eu