Projectresultaten ‘Europees project Employment Plus’ zijn nu te downloaden!

 

 

Sinds 2018 hebben partners uit zes Europese landen een open, gratis toegankelijk onderwijscurriculum ontwikkeld dat jobcoaches en loopbaanbegeleiders kan ondersteunen bij het naar en op de arbeidsmarkt begeleiden van cliënten met beperkte vaardigheden en (onderwijs)kwalificaties.

De modulen die deel uitmaken van het curriculum zijn de afgelopen maanden met succes getest door meer dan honderd loopbaanbegeleiders en jobcoaches die werken met laaggeschoolden of laaggekwalificeerden. Deze pilotfase vond plaats in alle partnerlanden: Oostenrijk, Bulgarije, Nederland, Polen, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk.

De uitkomsten van de pilotfase: meer dan 80% van de deelnemers gaf aan dat ze waardevolle kennis hebben opgedaan om deze specifieke doelgroep beter te begeleiden.

Als afsluiting van het project zijn de uitkomsten van de pilotfase, en andere projectuitkomsten, verwerkt in een aantal gratis toegankelijke onderwijsproducten. Deze komen binnenkort beschikbaar via de projectwebsite: www.erasmusemploymentplus.org. De Nederlandse versie van deze producten is nu al te downloaden via de site van Noloc.

Afsluitende online bijeenkomst
Op 24 juni 2021 worden de, in het kader van het EEP-project ontwikkelde onderwijs-/begeleidingsmaterialen en andere projectresultaten officieel gepresenteerd. Je bent van harte welkom om deze interactieve bijeenkomst bij te wonen! Aanmelden kan tot 21 juni via info@noloc.nl of via www.noloc.nl/agenda.


Projectpartners van Employment+ zijn:

15billionebp - Coördinator (VK)
Een liefdadigheidsinstelling voor loopbaaneducatie met meer dan 25 jaar ervaring in het geven van loopbaangericht onderwijs aan kinderen en jongeren in Oost-Londen #transformingyoungfutures

ABIF (Oostenrijk)
Een in 1999 opgericht onafhankelijk instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies met een focus op de praktische toepassing van arbeidsmarktgerelateerd onderzoek.

Infodef (Spanje)
Infodef is een particulier en onafhankelijk centrum voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie dat met name een antwoord biedt op sociale en economische uitdagingen. 

Noloc (Nederland)

Rinova (VK)
Rinova is een innovatieve, onafhankelijke sociale onderneming die in handen is van werknemers en zich richt op projecten gerelateerd aan werkgelegenheid, vaardigheden en leren, kunst en cultuur, sociale activering en ondernemerschap.

Spoleczna Academia NAUK (Polen)
Deze universiteit voor sociale wetenschappen is gevestigd in Łódź en is de grootste particuliere onderwijsinstelling in Polen. Zij biedt studenten uit de hele wereld onderwijs van hoge kwaliteit.

Znanie (Bulgarije)
Znanie Society Sofia is een organisatie met succesvolle lange termijnervaring in niet-formeel onderwijs. Tot nu toe heeft de organisatie meer dan 100 projecten uitgevoerd die door het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden gefinancierd.