Enquête Culturele diversiteit

Culturele diversiteit en internationalisering: de ‘interculturele competentie’

Multiculturaliteit of culturele diversiteit is een feit in Nederland. Dat betekent dat veel, zo niet alle leden van Noloc hiermee te maken hebben binnen de context van het werk. De één ongetwijfeld veel meer en vaker dan de andere.

Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches in Nederland, maakt zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden en werkzoekenden in Nederland. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de Noloc-leden te kunnen bevorderen, is de Noloc-commissie 'Ontwikkeling en Professionaliteit' (O&P) geïnteresseerd in wat er leeft onder de leden op het gebied van het professioneel omgaan met cliënten met een andere culturele achtergrond dan de traditionele Nederlandse cultuur. Is er behoefte aan ondersteuning op dat gebied?

Onderdeel van het werk van de loopbaanprofessionals en jobcoaches is dat zij zelf ook goede beheersing hebben van de zogenaamde '21st century skills'. Dit zijn competenties die werkenden nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. De interculturele competentie is hier een essentieel onderdeel van.

Om een beeld te kunnen vormen van wat er leeft op het gebied van culturele diversiteit onder de Noloc-leden, wil O&P daarom graag van jou als lid weten of je behoefte hebt aan meer vakkennis op dit gebied. We hebben hiervoor een drietal vragen opgesteld (zie hieronder). Het beantwoorden van de vragen kan via deze link.

Het kost slechts 1 minuut om ze te beantwoorden!

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Hartelijke groeten, namens de Commissie Ontwikkeling & Professionaliteit, 

Annebeth Schudel