Enquête ‘afwegingen bij re-integratie en jobcoaching’

Als re-integratieprofessional of jobcoach maak je de hele dag door afwegingen en keuzes. OVAL, UWV, SAM, NVvA, Noloc, Divosa, en Cedris/SBCM willen meer inzicht in de afwegingen en keuzes die re-integratieprofessionals en jobcoaches maken bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en de factoren die daarbij een rol spelen.

Panteia, ZINZIZ en Muzus doen daarom met subsidie van UWV onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Noloc maakt deel uit van de begeleidingscommissie en roept re-integratieprofessionals en jobcoaches op mee te doen aan het onderzoek.

Wil jij reflecteren op jouw afwegingen en meedoen aan het onderzoek? Dat waarderen we! Het invullen van de enquête wordt beloond met een gratis workshop.

Klik hier om te enquête in te vullen. Invullen kost ongeveer 10-15 minuten.