Eén keurmerk; waarde vermeerderend voor iedere loopbaanprofessional!

Per 1 juli 2020 doet het nieuwe keurmerk  Register Loopbaanprofessional zijn intrede. Om alle betrokkenen te informeren houden we op regelmatige basis vraaggesprekken met partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe keurmerk. In deze nieuwsbrief een gesprek met Ester Leibbrand en Herman Lamers. We spraken hen over het nut en de noodzaak van het nieuwe keurmerk.

EÈN KEURMERK; WAARDE VERMEERDEREND VOOR IEDERE LOOPBAANPROFESSIONAL!
Ester Leibbrand en Herman Lamers geloven in nieuwe fundering onder het vak

Samen staan ze voor de kwaliteit van het vak. Ester Leibbrand als voorzitter van Noloc, Herman Lamers vanuit zijn positie als voorzitter van het CMI. Nu nog hanteren ze afzonderlijke keurmerken; de stap is echter gezet naar het omvormen van de beroepserkenning van Noloc en het keurmerk Register Loopbaanprofessional van het CMI tot één nieuw keurmerk: Register Loopbaanprofessional. Ik spreek beide voorzitters over de voortgang van het proces dat zijn beslag gaat vinden per 1 juli 2020.

Door Cick Geers

________________________________

1+1=3
"Simpel gezegd is het 1+1=3", antwoordt Ester wanneer ik haar vraag naar de meerwaarde van één gezamenlijk keurmerk. "Zowel de beroepserkenning van Noloc als de huidige certificering van het CMI zijn waardevol en leveren een echte bijdrage aan het kwaliteitsniveau van onze beroepsgroep. Het nieuwe keurmerk gaat net even een stapje verder en verenigt het beste van beiden". Herman knikt en vult haar aan: "De insteek van één nieuw gezamenlijk keurmerk gaat dan ook niet over het verschil tussen Noloc en CMI; het gaat er juist om de totale beroepsgroep op de kaart te zetten". 

Stap voorwaarts
Vanaf 1 juli 2020 is het voor iedere loopbaanprofessional -niet alleen de leden van Noloc en de gecertificeerden van CMI, red.-  mogelijk zichzelf te certificeren en de titel Register Loopbaanprofessional te mogen voeren. Het positieve effect is volgens Herman Lamers tweeledig. "Voor de markt zal het duidelijker zijn wanneer ze te maken hebben met een echte loopbaanprofessional; door de toetsing en hoge kwaliteitseisen die gesteld gaan worden, borgen we de professionaliteit van ons vak. Een tweede aspect betreft de loopbaanprofessional zelf. Voor hem of haar heeft het nieuwe kwaliteitskeurmerk een waarde vermeerderend effect. Je bent aantoonbaar onderscheidend. Je kunt laten zien dat je je vak daadwerkelijk op een kwalitatief hoog niveau beheerst". Ester beaamt dit: "De twee huidige uitingen werken nogal eens verwarrend voor opdrachtgevers. Waarom zijn er twee ‘keurmerken’ voor één beroepsgroep? Wat is nu wat en wat betekent dat? Ik durf te stellen dat de twee separate ‘keurmerken’ elkaar en ons vak verzwakten. Het nieuwe keurmerk schept duidelijkheid en is wat mij betreft dan ook een enorme stap voorwaarts en versterking voor het beroep van loopbaanprofessional".

Verandering doet pijn
Ik kan me zo voorstellen dat het nieuwe keurmerk van zowel de Noloc-leden als de CMI-gecertificeerden verandering vraagt. Ester en Herman knikken eensgezind. Ester: "Zoals bij alle veranderingen geldt ook voor deze dat het op sommige punten zal wringen en pijn doen. Daar sluiten we onze ogen niet voor. We realiseren ons dat er met name voor de Noloc-leden op het gebied van de beoordeling het een en ander gaat veranderen. Persoonlijk zie ik dat niet als drempel die opgeworpen wordt. Ik zie het meer als de stevige basis die we leggen voor de hoge kwaliteit die de loopbaanprofessionals nastreven. Daarnaast nemen we iedereen mee in het proces dat gaande is. We garanderen dat iedereen op tijd weet wat ze moeten doen en waar ze aan toe zijn. We gaan hier echt heel zorgvuldig mee om". "Ook binnen de gecertificeerden van het CMI heb ik gemerkt dat er vragen en zorgen leven", gaat Herman verder. "Hoe blijft de kwaliteit gewaarborgd? Hoe gaat het verder met de drie niveaus van certificering zoals wij die nu binnen het CMI kennen? Ik wil graag benadrukken dat het nieuwe keurmerk echt een toegevoegde waarde zal gaan bieden voor ons vak. Er komt absoluut ruimte voor diversiteit, voor de specialismen die zich binnen onze beroepsgroep hebben gevormd. We hebben aandacht voor het deskundigheid bevorderende programma. Los van Noloc en CMI kunnen straks ook andere loopbaanprofessionals toetreden tot het register. Voor werk- en opdrachtgevers is meteen duidelijk of ze met een gecertificeerd professional te maken hebben. Eén keurmerk creëert duidelijkheid, zowel binnen als buiten de beroepsgroep".

Onderhanden werk
In welke fase bevindt het proces zich momenteel? "Ik kan het denk ik het beste omschrijven als 'onderhanden werk', antwoordt Herman. "De werkgroepen ‘beroepsprofiel’, ‘mentoring’ en ‘certificering’' zijn gevormd en momenteel druk doende om hun opdracht vorm te geven. Zo worden op dit moment het beroepsprofiel, het toetsingsschema en de rol van mentoren, assessoren en supervisors uitgewerkt. We zijn dus echt nog erg technisch aan de basis bezig". Ester: "We vliegen het zorgvuldig en professioneel aan! We kunnen immers maar één keer een goede fundering leggen onder het keurmerk".

Over de communicatie zijn beide voorzitters helder en unaniem: "We nemen onze achterban mee in het gehele proces. We zijn ervan overtuigd dat wanneer we hen stapsgewijs, open en transparant meenemen in de overgang naar het nieuwe keurmerk, het eindresultaat straks voor iedereen een duidelijke vooruitgang zal betekenen. We hebben er alle vertrouwen in!"

​________________________________

In de volgende nieuwsbrief praten we met leden van de werkgroep ‘beroepsprofielen’. Wat is hun opdracht, waar houden zij zich mee bezig en wat is de status van het project? In de daaropvolgende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan resp. de werkgroepen ‘mentoring’ en ‘certificering’.