Eén keurmerk - Tussentijdse evaluatie werkgroepen

CONCLUSIE TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN DE WERKGROEPEN IN HOUTEN

We lopen op schema; samen zijn we meer dan de som der delen

Ruim twintig leden van de verschillende werkgroepen (organisatie, beroepsprofiel, mentoren/assessoren/supervisie, communicatie en de regiegroep) kwamen donderdag 28 augustus bijeen in Houten. Het doel? Elkaar informeren over de status van de specifieke werkgroepen én het delen van ervaringen; een tussentijds overleg op de weg naar een nieuw gezamenlijk keurmerk! De middag werd voorgezeten door Herman Lamers, voorzitter van het CMI.Korte presentatie
Iedere werkgroep had een korte presentatie voorbereid waarmee zij de CMI- en Noloc-collega’s meenamen in de reis die hun werkgroep inmiddels had afgelegd. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in kleinere groepen en werd verder gediscussieerd over alle stappen die inmiddels al zijn of nog moeten worden gezet. Waar zijn de werkgroepen tegenaan gelopen? Hoe is het proces verlopen en welke vragen of zorgen leven er nog? De grote gemene deler van de uitkomst van groepsdiscussies was het vertrouwen dat iedere werkgroep heeft in het nieuwe gezamenlijke keurmerk.

Vertrouwen
Zowel de CMI- als Noloc vertegenwoordigers zijn positief over de zorgvuldigheid waarmee het proces aangegaan is: ‘Het is goed om te merken dat we de tijd nemen om alle stappen en beslissingen zowel vanuit CMI- als Nolocperspectief te bekijken’ en ‘We hebben pittige discussies, ieder vanuit zijn eigen standpunt en achtergrond. Respect en de stap voorwaarts staan daarbij centraal’. Aansluitend spraken de voorzitters van zowel het CMI als Noloc hun bewondering uit voor de resultaten van de werkgroepen:  ‘Er is al een enorme berg werk verzet voor de totstandkoming van het nieuwe keurmerk; een predicaat dat absoluut meerwaarde aan onze totale beroepsgroep gaat brengen. We gaan met het volste vertrouwen de laatste fase tot 1 juli 2020 in!’, aldus een trotse Ester Leibbrand.