Elektronische Newsletter IAVG

IAEVG heeft nu ook een elektronische Newsletter gepubliceerd. De migratie van conventioneel naar de nieuwe versie had enige voeten in aarde, maar het is zover. Publicatie in zes verschillende talen kost extra tijd maar is voor een wereldorganisatie toch noodzakelijk om zoveel mogelijk leden te bereiken.

Newsletter nr. 78 is goed gevuld. Misschien iets te goed. Inhoud en format van de volgende editie(s) worden verbeterd en aangepast op basis van valuatie. Hier kun je inloggen op de Newsletter. 

Veel leesplezier!

Gert van Brussel