E-learnings recertificering life in Noloc Academie!

De twee e-learnings ‘loopbaantheorie’ en ‘methodisch werken’ zijn helemaal gereed en staan voor je klaar in de Noloc Academie. Ze vormen een verplicht én interessant onderdeel van je recertificering tot Register Loopbaanprofessional.

Onderdeel van de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk is dat je bij de eerstvolgende recertificering twee nieuwe onderdelen in het beroepsprofiel moet aantonen. Dat geldt voor iedereen die op 1 januari 2021 is overgegaan naar het nieuwe keurmerk. Het gaat om zowel het verrijken van de kennis als het toepassen van die kennis in de beroepspraktijk. Noloc heeft daarom van elk onderdeel, in samenwerking met de Open Universiteit en Fontys Hogescholen twee e-learnings ontwikkeld. Aan het eind van elke e-learning is een reflectieopdracht opgenomen. De uitwerking van deze opdracht, waarmee opgedane kennis vertaald wordt naar de praktijk, is onderdeel van het recertificeringsportfolio.

E-learning loopbaantheorie
In de e-learning ‘loopbaantheorie’ een serie korte video’s waarin Albert Kampermann (Open Universiteit) je meeneemt door de geschiedenis van de loopbaankunde. Aan de hand van vier dilemma’s worden traditionele en hedendaagse loopbaantheorieën besproken. Het kennen van de mogelijkheden en beperkingen van deze theorieën zorgt voor een solide basis onder jouw specifieke aanpak.
 
E-learning methodisch werken

De e-learning ‘methodisch werken’ zoomt in op de betekenis van methodisch handelen in de beroepspraktijk en wat je zelf kunt doen om doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust te handelen. Bewust methodisch werken in alle fases van een begeleidingstraject helpt je om op koers te blijven en zicht te krijgen op de effecten van je interventies. In de e-learning worden blokken theorie afgewisseld met (open) vragen. De module is ontwikkeld in samenwerking met Rianne Wolberink (Fontys) en Doreen Admiraal (Kennisprofessional).

Feiten op een rij
  • Doel van de e-learnings is het vergroten van je vakkennis en deze gericht inzetten
  • Het doorlopen van de e-learning duurt 1,5 tot 2,5 uur
  • Na afronding staat er een certificaat voor je klaar in de Noloc Academie
  • Het certificaat kun je uploaden in de portfolio voor recertificering
  • De reflectie-opdracht kun je downloaden in de e-learning
  • De uitwerking van de reflectie-opdracht is onderdeel van je portfolio voor recertificering
The making of…

Er is door een projectteam (bestaande uit Connie van der Zwan, Annebeth Schudel, Judith Wijnbergen en Joyce Zoer van SkillsTown) hard gewerkt aan de e-learnings. Het was voor hen een flinke zoektocht om op een toegankelijke manier een brug te slaan tussen de huidige en nieuwe toetsing. Ze hebben per module vastgesteld wat de e-learning zou moeten opleveren, welke kennis er gedeeld zou moeten worden en daarnaast zorgvuldig de aansluiting met het beroepsprofiel gezocht. Hun bevindingen hebben ze vervolgens zorgvuldig afgestemd met een klein team van experts. Mooi werk waar we dankbaar de vruchten van mogen plukken!