Eerste Pilot Erasmus Employment Plus project

Op 11 september jl. hebben Marea de Bruijn en Arnolda Posthuma een eerste pilot uitgevoerd bij studenten aan de Post-HBO opleiding voor Jobcoaches bij Saxion. Het was een inspirerend dagdeel waarin een aantal aangeboden oefeningen uit de module “Professioneel Welzijn en Burn-Out Preventie” zijn getest en besproken op hun toevoeging als onderdeel op opleidingen waarin “begeleiders” van diverse allure worden geschoold.

De belangrijke toevoeging in deze module is dat het om uitbreiden van ‘Action Learning’ gaat en studenten meer en meer leren reflecteren op hun eigen handelen en het beïnvloeden van hun eigen welzijn waardoor er een betere balans ontstaat.

Diepgang

In Nederland wilden we heel graag juist deze module ontwikkelen omdat dit een thema is dat velen overkomt of bezighoudt. Ook merkten we dat we ten opzichte van een aantal deelnemende landen hier al veel verder in zijn qua ontwikkeling. Interessant dus om nog meer diepgang in dit onderwerp te brengen. Tijdens het testen hebben de Jobcoaches in spé in het Engels een lijst ingevuld, waarbij uiteindelijk scores werden opgeteld en een beeld gaven dat bij een score hoort. De vragen waren pittig en kwamen soms dicht bij gevoelens van deelnemers. Vanuit Noloc vinden wij het erg fijn dat de deelnemers ondanks deze pittige en persoonlijke vragen mee hebben gedaan en met ons hebben besproken wat zij er van vonden. Fijn dat de groep er zo open over was!

In de evaluatie van de pilot gaf opleider Saxion aan dat er wat hen betreft nog meer diepgang mag komen in het reflecterend leren en de persoonlijke ontwikkeling hierin. Mooi om te horen, want dat zegt iets over de behoefte om dit onderwerp verder uit te diepen en in de praktijk toe te passen.

Achtergrondinformatie EEP project

In oktober 2018 is Noloc gestart met deelname aan het vierjarige Erasmus Employment Plus project waarin een leer- en ontwikkelprogramma wordt gemaakt dat is gebaseerd op Action Learning. In samenwerking met vijf andere Europese landen (Spanje, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en Bulgarije) hebben we gewerkt aan vier modules waarbij als uitgangspunt is genomen: “Jobcoaches en begeleiders die werken met mensen met een laag IQ en multi problematiek”.

Module 1, 2 en 3 zijn vooral gericht op alles wat met de cliënt en zijn werkomgeving te maken heeft. Module 4 gaat specifiek over de Jobcoach en zijn/haar zelfkennis en balans in het werk. De vier modules zijn:

  1. Cliëntoriëntatie en behoeften-analyse
  2. Het maken van beroepsgerichte keuzes
  3. Leermotivatie en leerstijlen
  4. Professioneel Welzijn en Burn-Out Preventie

Vervolg

Op dit moment zijn alle modules in het Engels in de testfase bij alle betrokken landen. Er wordt hard gewerkt om de modules goed te vertalen en bruikbaar te maken in het Nederlands. De modules komen voor iedereen binnenkort vrij en gratis beschikbaar. Ook gaat Noloc pilots houden bij andere Jobcoach opleidingen en module 1, 2 en 3 uittesten. Wij houden jullie op de hoogte.