Eerste evaluatie deelnemers Ontwikkeladvies

Het ministerie van SZW heeft Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd om onderzoek te doen naar deelname aan de ontwikkeladviezen die afgelopen augustus geregistreerd zijn. Met behulp van een enquête onder bijna 13.000 deelnemers en 26 interviews met loopbaanadviseurs en -organisaties hebben zij onderzoek gedaan. Een paar conclusies:

  • Deelnemers raakten vooral op de hoogte van de ontwikkeladviezen via een familielid, vriend of kennis of via het nieuws, sociale media of een website.
  • Dat de ontwikkeladviezen gratis waren, speelde voor ongeveer de helft van de deelnemers een rol.
  • Twee belangrijke aanleidingen om een ontwikkeladvies aan te vragen zijn baanverlies (mede) vanwege de coronacrisis en stress in de huidige baan.
  • Het doel van deelnemers was relatief vaak om zich te laten scholen of zich te ontwikkelen, om leuker of geschikter werk te vinden of hulp bij het zoeken naar werk.
  • Ruim 55 procent van de deelnemers is in loondienst van een werkgever; minder dan vier procent werkt via een uitzendbureau of via een detacherings-of payrollconstructie. Vande deelnemers werkt achttien procent als zzp’er/zelfstandig ondernemer. Bijna een kwart van de deelnemers had geen betaald werk.
  • Meer dan twee derde van de deelnemers is hoger opgeleid(hbo/wo).
  • Over het algemeen geldt dat in grotere sectoren ook meer mensen een ontwikkeladvies hebben aangevraagd. Tegelijkertijd zien we dat in sectoren waarvan het beeld bestaat zij geraakt zijn door de coronacrisis, zoals kunst en cultuur en de evenementenbranche, relatief veel personen een ontwikkeladvies hebben aangevraagd.
  • Van de deelnemers liet achttien procent aan het eind van de enquête een opmerking achter. Een scan van deze opmerkingen leert dat deelnemers tevreden zijn met het ontwikkeladvies, en daarnaast SZW dankbaar zijn voor de mogelijkheid.
  • Werven via LinkedIn zorgt ervoor dat de bereikte doelgroep relatief hoogopgeleid is. De adviseurs en organisaties die vooral via LinkedIn hebben geworven, geven aan veel hoogopgeleiden als deelnemer te hebben.

Download hier het onderzoeksrapport van Regioplan.