Een gezamenlijk keurmerk staat voor Samen Sterker

Een gezamenlijk keurmerk staat voor Samen Sterker
de meerwaarde van een nieuw gezamenlijk keurmerk voor de gehele beroepsgroep

In het proces op weg naar het gezamenlijke keurmerk speelt de werkgroep ‘Organisatie’ een bijzondere rol. In de werkgroep wordt besproken wat organisatorisch nodig is om het nieuwe keurmerk goed neer te zetten. De werkgroep ‘Organisatie’ bestaat uit 5 leden; Jack is lid vanuit zijn rol als plaatsvervangend voorzitter bij CMI, Jeroen vanuit zijn rol als lid van het dagelijks bestuur van Noloc. Ze steken regelmatig de koppen bij elkaar. ‘Al doen we dat nu, vanwege de corona-crisis, via beeldbellen. Maar dat werkt ook prima en is net zo effectief’, lacht Jeroen.
Door Cick Geers

Jeroen steekt van wal: ‘De werkgroep ‘Organisatie’ houdt zich bezig met de inbedding van het gezamenlijke keurmerk in de nieuwe organisatie. We werken de uitgangspunten van de Regiegroep (die gaan over de wijze waarop we het nieuwe keurmerk gaan inrichten) verder uit. Daarbij maken we gebruik van een zgn. certificeringsraamwerk. Een systeem dat door Noloc in het kader van een Europees project op het gebied van kwaliteitsborging van loopbaanprofessionals eerder is ontwikkeld. Het raamwerk bevat de bouwstenen die samen een goede, stabiele, basis van het keurmerk vormen. Iedere bouwsteen omvat een aantal vragen dat beantwoord moet worden om de bouwsteen stevigheid te geven’.

Jack vult zijn collega aan: ‘gezamenlijk hebben we in de werkgroep de bouwsteen-vragen ingevuld. Een intensief én interessant traject omdat we te maken hebben met twee verschillende organisaties, die in het verleden elk een andere invulling gegeven hebben aan bepaalde vraagstukken’.

Samen één taal
‘Ik zie het zo: de weg die we afleggen naar een nieuw gezamenlijk keurmerk is er één van het ontdekken van de overeenkomsten in plaats van de verschillen’’, gaat Jeroen verder. ‘Het is cruciaal dat je elkaar goed leert verstaan, op zoek gaat naar de overeenkomsten en de achtergronden van verschillen leert waarderen. Pas dan kun je samen een nieuwe taal gaan spreken en is de basis voor succes gelegd. Dat is de meerwaarde van het werken vanuit een gedeeld certificeringsraamwerk, waarbij je in openheid gezamenlijke antwoorden zoekt op een veelheid aan vragen.  En met succes: het ingevulde raamwerk is omarmd door zowel de besturen van Noloc en CMI, als de Noloc ledenraad. Daarmee vormt het de basis voor het implementatietraject naar 1 januari 2021.’

Belang voor de beroepsgroep
Beide heren zijn het eens: het nieuwe keurmerk is van groot belang voor de beroepsgroep. ‘Het signaal dat we met het nieuwe keurmerk afgeven werkt zowel positief naar de opdrachtgevers als naar de loopbaanprofessionals. We kunnen straks eenduidig onze kwaliteit aantonen’, vertelt Jeroen. Jack geeft aan dat dit wat hem betreft nog wel een stapje verder gaat: ‘Er zijn veranderingen zichtbaar op de arbeidsmarkt. Banen vervagen, loopbanen ontstaan. Dat betekent dat mensen meer dan ooit aansluiting moeten blijven houden bij de arbeidsmarkt. Wij kunnen hier, als aantoonbaar professional, een hele grote en bepalende rol in spelen!’

Vanaf 1 januari 2021 is het voor iedere loopbaanprofessional – niet alleen de leden van Noloc en de gecertificeerden van CMI, red. – mogelijk zichzelf te certificeren en vervolgens de titel Register Loopbaanprofessional te voeren. Loopbaanprofessionals die per 31 december 2020 beschikken over een Noloc erkenning of een CMI certificering ontvangen dit nieuwe keurmerk automatisch. Ik vraag Jack en Jeroen of daarmee het kaf van het koren gescheiden kan worden. Jeroen: ‘Ik denk dat je het kunt vergelijken met het vak van makelaar. Iedereen mag zich makelaar noemen, maar dat wil niet zeggen dat je -wanneer je je woning wilt verkopen- ook daadwerkelijk aan iedereen die verkoop wilt toevertrouwen. Je kiest dan toch liever voor iemand die aantoonbaar kennis van het vak bezit. Het gezamenlijke nieuwe keurmerk vormt de garantie dat je echt met een loopbaanprofessional te maken hebt. Iemand die de toets heeft doorstaan; die voldoet aan alle eisen die vanuit het beroepsveld gesteld zijn om kwalitatief goed werk te kunnen leveren. Zie het als een soort bescherming van het beroep’. ‘Het toevoegen van de beschermde titel ‘RL’ (Register Loopbaanprofessional, red.) is dus alleen weggelegd voor hen die het proces van certificering hebben doorlopen’, vult Jack zijn collega aan. ‘En dat geeft vertrouwen voor zowel de opdrachtgever als de deelnemer aan het loopbaantraject’.

Samen Sterk
Zowel Jack als Jeroen zijn enthousiast over de samenwerking binnen de Werkgroep ‘Organisatie’. ‘Er wordt zorgvuldig omgegaan met elkaars meningen, opvattingen en overtuigingen en er wordt gezocht naar gezamenlijke, betere oplossingen. Het insteken op het versterken en uitbouwen van overeenkomsten werpt zijn vruchten af, want het leidt tot een streven naar ‘Samen Sterk’. ‘Want samen zíjn we sterk’, vertelt Jack enthousiast. ‘De allergrootste overeenkomst is dat beide organisaties streven naar één, onafhankelijk, toegankelijk en betaalbaar kwaliteitskeurmerk voor alle loopbaanprofessionals in Nederland. We zetten een keurmerk voor de totale beroepsgroep op. Het gaat daarbij niet om Noloc, niet om CMI maar om de uitkomst voor ons complete vakgebied’. Jeroen: ‘Precies!  Wanneer je Noloc en CMI bij elkaar optelt, is dat veel meer dan de optelsom van de losse delen. De uitspraak ‘1+1=3’ is in dit geval dus echt de spijker op zijn kop!’

In de volgende nieuwsupdate praten we met Annemiek Berkel. Wat is haar opdracht, waar houdt zij zich mee bezig en wat is de status van het project?