Duurzaam-positieve of positief-duurzame loopbanen?

Mensen professioneel in hun kracht zetten mag je niet aan amateurs overlaten!

Mensen in hun kracht zetten en positief-duurzame keuzes helpen maken, is wat CoreTalents met Noloc verbindt. 30 jaar ervaring in het veld combineren met een kwalitatief hoogstaand nationaal platform, is een win-win voor alle partijen, niet in het minst voor de Noloc-leden en hun cliënten.

Mensen begeleiden in hun loopbaan is geen sinecure en mag je niet aan amateurs overlaten. Noloc zorgt mee voor onderzoek naar loopbaanontwikkeling en vorming op niveau, en dat stakeholders die informatie krijgen die hen daadwerkelijk vooruit helpt. Ook draagt ze als een goed geoliede machine bij aan interessante kruisbestuivingen tussen mens, werk en organisatie.

Loopbaanbegeleiding is gediend met een zeer grondige kennis van het karakter, de talenten en de goesting van de cliënt, naast diens verworven competenties. CoreTalents is daarom een gewaardeerde partner op het jaarlijks congres en Danielle Krekels helpt er als spreker graag voor dat de Noloc-leden begrip van en inzicht krijgen in de CoreTalents-KernTalentenmethode. Deze legt élke bouwsteen bloot: aard + potentie + intrinsieke motivatie, op zowat alle gebieden die voor een werkgever belangrijk zijn. Denk maar aan teamplay, creativiteit, autonomie, leervermogen, empathie etc. Doel: duurzaam positieve keuzes maken en zo verder bouwen aan een bevredigende en succesvolle loopbaan.

Zowel de maatschappij, het individu als de werkgever zijn gediend met gemotiveerde professionals in alle geledingen van onze maatschappij op elk niveau.