Dringende oproep om mee te helpen!

In de afgelopen maanden zijn wij – onderzoekers van HAN en Saxion – in opdracht van Stichting Instituut GAK bezig geweest met onderzoek naar loopbaan APK’s, we hebben elkaar daar mogelijk tijdens een van de recente Noloc congressen al over gesproken. Voor dit onderzoek is ook de mening van deelnemers aan loopbaan APK van groot belang.

Noloc is partner binnen dit onderzoek en het is van belang dat zoveel mogelijk loopbaanprofessionals hieraan deelnemen!

Doe mee en reageer uiterlijk op 29 maart a.s.! Lees in onderstaande brief hoe!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo loopbaanprofessional(s),

In de afgelopen maanden zijn wij – onderzoekers van HAN en Saxion – in opdracht van Stichting Instituut GAK bezig geweest met onderzoek naar loopbaan APK’s, we hebben elkaar daar mogelijk tijdens een van de recente Noloc congressen al over gesproken. Voor dit onderzoek is ook de mening van deelnemers aan loopbaan APK van groot belang. In verband met privacy blijkt het echter lastig de APK-deelnemers (werknemers en werkzoekenden) zelf direct te benaderen, om die reden roepen we hierbij graag jullie hulp in. Je kunt dit doen door:

  • Per mail uiterlijk 29 maart a.s. aan derkjan.nijman@han.nl aan te geven of je mee wilt werken;
  • Wij sturen je dan na 29 maart een standaardmail voor deelnemers met daarin een link naar de online vragenlijst;
  • Je kunt deze mail dan direct zo doorsturen naar de jouw bekende deelnemers
  • Deelnemers kunnen vervolgens zelf kiezen om in te vullen.

Doelstelling van dit onderdeel is om een algemeen oordeel over de ervaringen van deelnemers met verschillende typen loopbaan APK’s te kunnen geven, het gaat niet om specifieke aanbieders.

Jullie hulp is cruciaal, we hopen dan ook zeer dat je mee wilt werken!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!!

Mede namens Jos Sanders, Sarah Detaille en Jouke Post

met hartelijke groet,

Derk-Jan Nijman
Senior onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren | Faculteit Educatie | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) |

Locatie I/O gebouw | Postbus 30011, 6503 HN Nijmegen | Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen|

T 06 55240715 | E derkjan.nijman@han.nl | I  www.kwaliteitvanleren.nl |B  www.kwaliteitvanleren-blog.nl