Deelname VVD debat Duurzame Ontwikkelingen in het onderwijs

Deelname VVD debat Duurzame Ontwikkelingen in het onderwijs

Na gebleken succes organiseerde het Netwerk Onderwijs op 9 september jl. een tweede VVD Onderwijsdag met als thema: “Lang leve(n) het leren!”

Nederland is een kenniseconomie. Dat betekent dat we in de wereld voorop willen lopen op nieuwe ontwikkelingen. Het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van werkenden. Als werknemers hun baan willen behouden of een overstap willen maken naar een andere sector, moeten ze daartoe wel de kans krijgen.  Leven lang leren is dus een must, maar ook heel leuk! Maar hoe leg je de basis daarvoor? Welke vaardigheden moet je hebben aan het einde van de basis- of middelbare school? Hoe sluiten beroepsopleidingen goed aan op de arbeidsmarkt? Welke rol speelt het bedrijfsleven hierbij? En welke rol kan de overheid op zich nemen?

Tijd voor de VVD om deze Onderwijsdag te organiseren die volledig in het teken staat van leven lang leren. Ook dit jaar organiseerden zij deelsessies met externe partijen. Zo waren onder andere Noloc, Tata Steel, LAKS, ISO en NRTO vertegenwoordigd, naast de Eerste en Tweede Kamerleden.

Ester Leibbrand was namens Noloc een actief panellid in het debat “De rol van de overheid om duurzame ontwikkeling te bevorderen”. We hebben daar onze visie op ‘leven lang ontwikkelen’ laten horen en de manier waarop loopbaanbegeleiding daar een grote en noodzakelijke rol in speelt. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties behoort wat ons betreft tot ieders curriculum.

Bron: VVD
Foto: Max Patelski op Twitter