De Leven Lang Leren labs

In opdracht van het ministerie van OCW gingen in 2018 onder leiding van CINOP ruim honderd volwassenen in negen regionale Leven Lang Leren Labs aan de slag. Zij gingen op onderzoek uit: Wat is er nodig om scholing en onderwijs te volgen tijdens hun loopbaan? Waar lopen zij zélf tegenaan? Wat kan en moet er volgens hen beter?

Hoewel Nederland het best goed doet op het gebied van leven lang leren en ontwikkelen, blijven vooral volwassenen met een praktische opleiding hierbij achter. Voor het ministerie van OCW heeft het prioriteit om een leven lang ontwikkelen ook voor deze groep aantrekkelijk te maken. Om te achterhalen welke ideeën  volwassenen hier zelf over hebben werkte CINOP op negen plaatsen in Nederland met hen aan voorstellen om een leven lang leren voor volwassenen leuk en aantrekkelijk te maken. De Leven Lang Leren Labs bestonden uit drie bijeenkomsten en hadden een mix aan op laagdrempelige wijze informatie zenden en ophalen (infographics en filmpjes), dynamische werkvormen en oefeningen en tools. De bijeenkomsten hadden een hoog doe-gehalte. De negen groepen hebben hun voorstellen aan de minister van OCW gepresenteerd tijdens een druk bezochte slotmanifestatie in december 2019.

De voorstellen zijn in een brochure geclusterd naar drie themaʼs: ‘Leren en weer werken’, ‘Volwassenenonderwijs op maatʼ en ‘Levensloop en loopbaanloketʼ. De gemene deler? Laagopgeleide volwassenen hebben behoefte aan toegankelijk en persoonlijk onderwijs en aan een ‘leven lang leren loketʼ waar ze terecht kunnen met hun vragen over leren: een plek waar vooral oog en waardering is voor de talenten van de leergierige volwassene.

https://www.cinop.nl/klantcases/de-leven-lang-leren-labs/