De Ledenraad, voor en door leden

De Ledenraad treedt namens de leden op als controlerend en adviserend orgaan van de vereniging. Daar vallen we de leden niet te vaak mee lastig, maar we houden wel graag contact. Zoek ons dus op, net zoals we jullie opzoeken!

De Ledenraad wordt elke drie jaar gekozen door de leden van  Noloc. De Ledenraad controleert daarna het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat de vereniging Noloc aangaat. Dat doet de Ledenraad namens de leden, maar ze hoeft dat niet af te stemmen met de leden. Dat doet de Ledenraad ook in goed partnerschap met het bestuur, omdat vanuit vertrouwen en samenwerking meestal betere besluiten worden genomen.

Leden van de Ledenraad zoeken Noloc- leden natuurlijk regelmatig op, om gevoel te hebben voor wat er leeft in de vereniging en om dat zo te kunnen inbrengen bij het overleg met het bestuur (dat trouwens evengoed veel contact zoekt met leden om te weten wat ze bezighoudt). Als Ledenraad doen we dat bij onze eigen kwaliteitskringen, bij de verschillende Noloc- bijeenkomsten en bij de Meet & Greet. Daarbij komen we natuurlijk niet iedereen tegen. Dus daarom door dit nieuwsbericht nog maar eens een uitnodiging.

Als je ideeën hebt over hoe het verder moet met Noloc, als je niet snapt waarom bepaalde beslissingen in de vereniging worden genomen en waarom de Ledenraad daarmee instemt, als je kennis hebt die ons als Ledenraad kan helpen: neem contact op met een van ons en ga met ons in gesprek. Of stel je kandidaat voor de Ledenraad in 2020 natuurlijk! In de Ledenraad heb je alle ruimte om mee te denken over de koers van onze vereniging en om medeverantwoordelijk te zijn voor het controleren van het bestuur. Een leuke en uitdagende taak!

Erik Wissema

Voorzitter Ledenraad