De Ledenraad, taken en verantwoordelijkheden.

Naast de lopende thema’s en verantwoordelijkheden heeft de Ledenraad als taak om te zorgen voor haar eigen opvolging. In mei 2020 is er weer ruimte voor nieuwe leden.

De komende tijd zullen we laten zien wat we doen, aan de hand van de taken die we als Ledenraad hebben. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
  2. vinger aan de pols houden bij de uitvoering in de praktijk;
  3. benoeming van leden van Bestuur en (statutaire) Commissies.
  4. klankbord, informatiebron en goed geïnformeerde gesprekspartner zijn voor het Bestuur en Noloc-leden

Op dit moment zijn we als leden van de Ledenraad bezig met het benaderen van de leden van Noloc om vanuit onze positie te vragen:

  • waarom ben je lid geworden van Noloc?
  • wat heb je als tip voor de vereniging en/of de Ledenraad?
  • wat vind je top aan de vereniging en/of de Ledenraad?

Dit gesprek gaan we aan als we op Nolocbijeenkomsten zijn of op andere momenten leden ontmoeten. Mocht jij je reactie willen geven op bovenstaande vragen dan kun je natuurlijk ook zelf met ons contact opnemen. Je vindt onze gegevens op deze pagina op onze website: https://www.noloc.nl/organisatie-bestuur-en-ledenraad

Noloc Ledenraad