De belangrijke rol van HR in sterk veranderende tijden

Noloc was dit jaar ambassadeur van de HR Proffie. De HR Proffie is de belangrijkste HR prijs in Nederland en wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die het beste HR-beleid heeft. Het is een gezamenlijk initiatief van NVP Netwerk voor HR-Professionals, Compagnon, Berenschot en SkillsTown. 

Het doel van deze prijs is om vanuit het vakgebied organisaties en bedrijfsleven te laten zien dat er innovatieve en inspirerende ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van HR in Nederland.

Noloc ondersteunt dit van harte. Een vertegenwoordiging vanuit het Bestuur (Ester Leibrand, voorzitter en Ruerdje van Mierlo algemeen bestuurslid) èn een aantal inspirerende gasten uit het netwerk van Noloc namen deel aan het diner / programma dat was georganiseerd rond de uitreiking.

De genomineerden in 2018 waren a.s.r., Royal Schiphol Group, Randstad Groep Nederland en YoungCapital.

Tijdens de uitreikingsavond op 13 december werd met hulp van filmpjes een beeld geschetst van het HR beleid van de genomineerden. Opvallend was het belang dat deze organisaties hechtten om bij het maken van hun beleid zoveel mogelijk medewerkers te betrekken.

Een vakjury had alle organisaties bezocht en daarna hun oordeel geveld. Zij lieten weten niet zozeer op zoek te zijn geweest naar volledige perfectie, maar wel naar best-practices; concrete voorbeelden die het HR-vakgebied verder brengen.

YoungCapital ging met de buit naar huis. Zij werd uitgeroepen tot winnaar van deze prestigieuze HR-prijs. Dit jaar stond de prijs in het teken van Workforce of the Future: met HR-strategie en HR-activiteiten goed inspelen op snel veranderende omstandigheden. De jury toonde zich onder de indruk van de visie, implementatie en bewijskracht binnen YoungCapital. ‘Het concept is voelbaar door de hele organisatie.’ Lieten zij weten.

Voor Noloc was het een geslaagde avond. Er werd genetwerkt en er werden afspraken gemaakt met de genomineerde organisaties om verder te praten over het belang van loopbaanbeleid en loopbaanbegeleiding binnen HR.

Loopbaanbegeleiding hoort een prominente plek in te nemen in ieder serieus HR beleid. Door als partner deel te nemen aan de HR Proffie brengt Noloc erkende loopbaanprofessionals extra onder de aandacht bij organisaties van naam die zich actief inzetten voor een toekomstbestendig HR. 

Ruerdje van Mierlo
Algemeen bestuurslid