COMPASS: opleidingsprogramma voor digitale loopbaanbegeleiding

Noloc participeert de komende twee jaar in het door de EU gefinancierde project COMPASS. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Slowakije, Hongarije en Frankrijk vertegenwoordigd in het projectteam. COMPASS richt zich op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.

COVID-19 raakt onze hele maatschappij, en zal de digitalisering van de arbeidsmarkt verder versnellen. Het beschikken over digitale competenties en vaardigheden is van groot belang voor toekomstig succes op de arbeidsmarkt. Dit gegeven vormt ook een uitdaging voor loopbaanbegeleiders en jobcoaches.

Uitwisselen van kennis en know how

Het COMPASS-projectteam, waarin vanuit Noloc de bestuursleden Jeroen Bregman en Marea de Bruijn participeren, ontwikkelt gezamenlijk een opleidingsprogramma om loopbaanbegeleiders en jobcoaches (beter) in staat te stellen hun online begeleiding in te richten. De kracht van het strategisch partnerschap is gelegen in het uitwisselen van specifieke kennis en know how. Op basis hiervan zal een blended learning opleidingsprogramma worden ontwikkeld en getest, waarin het omgaan met de uitdagingen van digitale begeleiding van cliënten centraal staat. Het programma zal in alle partnerlanden en in andere EU-landen beschikbaar komen.

Wil jij ook een bijdrage leveren?

Het project kent als nevendoel het faciliteren en ontwikkelen van internationale samenwerking tussen loopbaanprofessionals en het uitwisselen van ervaringen gerelateerd aan het (online) begeleiden van cliënten in het Covid-19 tijdperk. Misschien wil jij ook wel bijdragen. Heb je veel ervaring met online coaching of loopbaanbegeleiding en lijkt het je interessant om je expertise ten behoeve van het project te delen? Dat kan! Neem via info@noloc.nl contact op met Jeroen Bregman of Marea de Bruijn.

Eerstvolgende stap en verloop project

Het COMPASS-project is in april 2021 gestart met een virtuele partner meeting. De eerstvolgende stap is het uitzetten van een survey waarmee in de partnerlanden informatie wordt verzameld over allerlei (succes)factoren gerelateerd aan digitale loopbaanbegeleiding. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de bouwstenen voor het opleidingsprogramma. Na ontwikkeling van dit programma, zal deze in alle partnerlanden in de vorm van een pilot worden getest. Ook daarbij kunnen we t.z.t. jouw hulp goed gebruiken. Elk half jaar is er een partner meeting en wordt er een nieuwsbrief vanuit het project verstuurd. Uiteraard zullen we je daar attent op maken in de nieuwsbrief van Noloc. Het project kent een doorlooptijd van twee jaar.