Colloquium studenten Master loopbaanmanagement

Colloquium juni 2015

Woensdag 10 juni jl. presenteerden studenten van de master loopbaanmanagement de resultaten van hun onderzoeksopdracht in het kader van de Innovatielijn. In die lijn maken studenten in kleine groepjes een verkenning van een actueel en innovatief thema op het terrein van mens & werk. Dit doen zij onder begeleiding van een expert 'uit het veld', meestal een gepromoveerd deskundige of hoogleraar.

De thema's waren dit maal:

 - ‘Combibanen in de zorg’ onder begeleiding van Dr. Luc Dorenbosch

 - ‘Loopbaanleren in het VMBO’, onder begeleiding van prof. Dr. Marinka Kuipers

 

Het colloquium werd bezocht door geïnteresseerden, veelal vakcollegae, maar ook anderen. De presentaties - van een uur - waren interactief en werden verrijkt met citaten uit de loopbaanliteratuur, filmfragmenten, dialoogvoering met de zaal en virtuele middelen. Omdat het hier om een verplicht onderdeel van de studie gaat, worden studenten beoordeeld op hun verslag en hun presentatie. Bovendien moeten zij beargumenteerde reflecties over de andere presentaties maken. Al met al werd de bijeenkomst door veel aanwezigen hoog gewaardeerd.

Ben je geintereseerd in de Master Loopbaanmanagement? Klik hier voor meer informatie (start weer in oktober)