Coachees gevraagd voor afstudeeronderzoek

Voor haar afstudeeronderzoek (master Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit) is Thérèse Smeets op zoek naar mensen die momenteel een coach/trainingstraject volgen. Als coach kun je dit wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door je coachees te attenderen op dit onderzoek.

Coaching raakt meer en meer een begrip in onze samenleving om prestaties en welzijn van mensen te bevorderen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat coaching ‘werkt’, staat de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit en werkzame bestanddelen nog in de kinderschoenen.

In overeenstemming met onderzoek binnen therapie is men meer en meer van mening dat de relatie tussen coach en coachee een belangrijke rol speelt binnen de effectiviteit van coaching. Alleen, onderzoek hiernaar is tot nu toe schaars.

Binnen het afstudeeronderzoek wordt bekeken welke invloed de relatie, oftewel werkalliantie, tussen coach en coachee heeft op de effectiviteit van coaching. Er wordt daarnaast gekeken naar de rol die het ervaren van autonomie, competentie en verbondenheid (psychologische basisbehoeften) hierbinnen speelt. Met het onderzoek wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de vergroting van de kennis rondom de werkzaamheid van coaching, zodat mensen tijdens een coachtraject nog optimaler begeleid kunnen worden.

Jij kunt als coach bijdragen aan het onderzoek door je coachees te attenderen op het onderzoek. Meer informatie over deelname en wijze van aanmelden is te vinden via de volgende link.