Ontwikkeladvies - update oktober 2019

Ontwikkeladvies - update oktober 2019

Het einde van de tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is in zicht. We krijgen binnen afzienbare tijd informatie van het ministerie hoe we de goede energie die we met het Ontwikkeladvies hebben gegenereerd kunnen vasthouden tot de laatste dag in januari 2020. Ook delen we in dit artikel alvast belangrijke info omtrent het doorgaan met indienen van aanvragen!

Budget Ontwikkeladvies t/m januari 2020

De subsidieregeling Ontwikkeladvies 45 is een succes. Ook nu worden nog steeds veel nieuwe kandidaten aangemeld bij Regioplan. Als het zo doorgaat wordt de grens van het aantal te registreren Ontwikkeladviezen eind oktober/begin november bereikt.

Het ministerie laat in haar wekelijkse rapport (stand van zaken subsidieplafond) naast het aantal geregistreerde trajecten bij Regioplan, ook het aantal daadwerkelijk gedeclareerde trajecten zien. Zie afbeelding hieronder met de stand van zaken op 14 oktober jl.

Je ziet dat er op 14 oktober nog 1818 kandidaten geregistreerd kunnen worden bij Regioplan en dat er nog 9972 afgeronde trajecten gedeclareerd kunnen worden voordat de subsidiepot leeg is.

Vanuit het ministerie wordt verwacht dat niet alle geregistreerde kandidaten bij Regioplan leiden tot een subsidieaanvraag. En dan kunnen er dus meer dan de 1818 kandidaten (conform stand van zaken op 14 oktober)  geregistreerd worden. Hoeveel? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Maar het lijkt over een aanzienlijk aantal te gaan.

Wij zijn met het ministerie in gesprek om hier helderheid over te krijgen. Het ministerie werkt  er hard aan om de afronding van deze subsidieronde zo te regelen dat we de energie en het succes tot het einde toe kunnen vasthouden. Daarbij geldt dat dit niet zomaar kan zonder financiële en politieke goedkeuring. De minister en zijn staf zijn hard aan het werk hier extra duidelijkheid over te kunnen verstrekken. Jullie krijgen van ons a.s.a.p. bericht als het ministerie ons nader informeert.

Einddatum

Je kunt tot 10 januari 2020 17.00 uur subsidieaanvragen indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hou zelf altijd de stand van zaken van het aantal gedeclareerde trajecten op de website van het ministerie bij en raadpleeg hen bij eventuele onduidelijkheden of vragen.

NB voor de trainingen leidinggevenden is er sowieso nog voldoende budget over.

Activiteiten laatste maanden
Zoals jullie weten zijn wij, mede door de enthousiaste reacties van jullie als leden en jullie klanten die een Ontwikkeladvies volgden, voor de zomer al begonnen met rondjes langs diverse ministeriële velden om te pleiten het Ontwikkeladvies voort te zetten in januari 2020. Tot aan de minister toe, die onlangs aanwezig was op een bijeenkomst waar onze coördinator Ontwikkeladvies, Marjolein Hins, ook aanwezig was.

We kunnen hierover delen dat de suggesties over een eventuele voortgang, ook als eventueel flankerend beleid voor het STAP budget dat in 2021 in gaat, zijn gehoord. Er wordt binnen de ministeries en tussen verschillende afdelingen, die met verschillende LevenLangOntwikkelen zaken actief zijn, over gesproken. Meer kunnen we er helaas nog niet over zeggen. Wij kunnen niet verder bij hen aan tafel, dit is een intern proces. We zullen gewoon geduld moeten hebben, er komt namelijk veel meer bij kijken dan wij vermoeden. Dit zijn overwegingen die goed genomen moeten worden binnen de ruimte die de ministeries politiek hebben en krijgen.

Laten we ervoor duimen met elkaar!

Dank in elk geval aan allen die hier energie in staken en de bevestiging gaven aan ons dat de ingezette actie goed was.
Zodra wij meer weten van het ministerie dan laten wij jullie dat natuurlijk weten. Hou de nieuwsbrieven en -flitsen in de gaten.

Einddatum 10 januari 2020 17.00 uur
Dit is het laatste moment waarom je nog declaraties kunt indienen. Sommige mensen vragen wel eens of de einddatum 1 juli 2020 is geworden. Dit is niet het geval. 1 juli 2020 is de interne datum voor het ministerie waarop deze tijdelijke regeling komt te vervallen. Deze datum valt niet heel erg op, vandaar dat wij hem eerder niet noemden. Nu richting het einde van de regeling sommigen naar een einddatum zoeken komen ze ook deze interne datum tegen. Vandaar deze uitleg. De einddatum is 10 januari 2020 17.00 uur.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.

Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen. Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten, team Ontwikkeling en Professionaliteit en  project Ontwikkelvoucher met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.